11/01/2022

Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat tänään tiistaina 11. tammikuuta. Vallitsevasta epidemiatilanteesta johtuen neuvotteluja käydään tällä hetkellä Teamsin välityksellä. Pöydällä on runsaasti kunta-alalla työskenteleville fysioterapeuteillekin tärkeitä teemoja, joita viemme eteenpäin neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Varsinaisen SOTE-sopimuksen osalta neuvottelut käynnistyvät viikon kuluttua 17.1.2022.

Kuntapöytä avasi julkisen sektorin neuvottelut kokonaan uudessa tilanteessa. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien välillä. Näin olleen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää. Näin on aiemmin tehty vedoten vientiteollisuuden yhtenäisten palkkalinjojen eli palkankorotusten kustannusvaikutuksiin. Nyt yhtenäisyys on revennyt jo yhden toimialan sisällä.

Keskeinen tavoite: palkkaohjelma

Nyt tammikuussa käynnistyneissä neuvotteluissa jukolaisten keskeisiä tavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen.

Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, nimenomaan peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia. Nyt useissa ja erityisesti naisvaltaisissa tehtävissä peruspalkkataso on aivan liian alhainen tehtävien vaativuuteen nähden.

Keskeinen tavoite: työaikasuojelu

Työaikasuojelun parantaminen pitää sisällään useita työntekijän työpäivään liittyviä käytäntöjä, muiden muassa:

  • kaiken työhön sidonnaisen ajan, kuten työhön liittyvän matkustamisen, korvaaminen
  • etätyön tukeminen sopimusmääräyksiä kehittämällä
  • lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistaminen

Keskeinen tavoite: perhevapaat

JUKO pitää tärkeänä palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti. Tavoitteena on myös palkallinen omaishoitovapaa. Lisäksi halutaan edistää sukupuolineutraalin terminologian käyttöä.

Neuvottelujen aikataulu

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 24. tammikuuta kello 13. Muut sopimusalat aloittavat neuvottelunsa seuraavasti:

  • Avainta 12.1. klo 9
  • Valtio 12.1. klo 13
  • SOTE-sopimus 17.1. klo 11
  • Kirkko 19.1. klo 9
  • Yliopisto 1.2. klo 8
  • Aloitusaika on vielä sopimatta Kansallisgallerian sekä Työterveyslaitoksen osalta. Näiden sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.