21/02/2018

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos

Sote- ja kuntoutusalan työehtoja lähdetään parantamaan

Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulos. Palkkaratkaisu on muilla aloilla tehtyjen ratkaisujen tasoa. Tuloksellisuusohjelmasta on sovittu vuodelle 2019. Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020 eli se menee yli sote-maakuntauudistuksen voimaan tulon.

–Kuntapuolen palkat ovat muihin verrattuna olleet perässä. Nyt sopimuskausi on sovitettu muihin ratkaisuihin. Hyvää on myös se, että neuvottelutulos on yleiskorotuspainotteinen. Näin kuntapuoli pysyy samassa korotustasossa muihin verrattuna, painottaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kokonaiskorotus on 3,46 %, mikä vastaa muiden alojen ratkaisuja. Yleiskorotuksia on kaksi, yhteensä 2,25 %. Ensimmäinen yleiskorotus tulee 1.5.2018 ja se on 26 euroa, mutta vähintään 1,25 %. Toinen yleiskorotus on 1 prosenttia ja se tulee 1.4.2019. Lisäksi on yksi paikallinen järjestelyerä, 1,2 %, vuoden 2019 alusta.

Maria Löfgrenin mukaan neuvottelutulosta ei olisi tullut ilman paikallista erää. –TESiin tulee ohjaustekstiä siitä, että myös jukolaiset asiantuntijat pääsevät tästä osalliseksi. Lisäksi luottamusmiesten korvaukset nousevat ja ajankäyttö paranee.

Neuvottelutuloksessa parannetaan myös perheellisten työntekijöiden asemaa. Neuvottelujen viime metreillä sovittiin palkallisen isyysvapaan pitenemisestä 6 päivästä 12 päivään. Ikäraja sairaan lapsen tilapäisestä hoitovapaasta nousee 10 vuodesta 12 vuoteen.

Yhteistyöhanke työehtoja parantamaan

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat käynnistävät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkkausta ja työaikoja käsittelevän yhteistyöhankkeen. Pääsopijajärjestöjen tavoitteena on parantaa alan työehtoja. Hankkeessa pyritään siihen, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten siirtyminen maakuntien palvelukseen sujuu mahdollisimman hyvin.

Työtä johtaa ns. SOTE-neuvotteluryhmä, jossa ovat edustettuina JUKO, JAU, KoHo ja Kuntatyönantajat KT.

–On hyvä, että myös työnantaja on mukana vanhojen sopimusten kehittämisessä. Näitä voidaan sitten jatkossa hyödyntää tulevissa maakuntasopimuksissa.

Maria Löfgren on hämmentynyt Tehyn uutisoimasta hoitajasopimuksesta. -Yhteistyöhankkeen työryhmään tulee kaikki ammattiryhmät mukaan aina jukolaisista julkisen hyvinvointialojen liittoon asti. Ratkaisut sopimuksista tehdään kunnan pääryhmässä ja se on paljon muutakin kuin hoitajasopimus.

Suunta oikea, tavoitteita vielä saavuttamatta

Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen on tyytyväinen, että neuvottelutulos saatiin.

–Kuntoutusalan kannalta on oleellista, että hoitajasopimusta ei syntynyt, vaan sosiaali- ja terveysalaa tarkastellaan laajemmin. Tulevassa SOTE-neuvotteluryhmässä meille on tärkeää, että fysioterapeuttien asiantuntija-asemaa nostetaan yhdessä muiden kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa.

–Kuntoutus on nähtävä erillisenä hoitotyöstä. Nykyisen sopimusrakenteen heikkoutena on se, että fysioterapeutit ja hoitotyöntekijät on niputettu samaan. Tämä näkyy mm. työn vaativuuden arvioinnissa ja sitä kautta palkkaratkaisuissa.

 

Lisätietoja:

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798
Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077382