28/05/2020

Kunta-alan työehdoista päästiin vihdoin sopimukseen – sote-sopimuksesta tulee moniammatillinen

 

Kunta-alan työehtosopimuskiistassa päästiin sopuun, kun kaikkien osapuolten hallinnot hyväksyivät uudet sopimusehdot torstaina 28.5.2020.  Sekä Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen että Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg ovat tyytyväisiä ratkaisun syntymiseen. Uusi sopimus tarkastelee sote-kenttää huomattavasti aiempaa moniammatillisemmin ja nostaa asiantuntijatyön selkeämmin esille. Tämä avaa hyvät mahdollisuudet kuntoutusalan asiantuntijoiden palkkakehitykselle.

Neuvotteluja KT Kuntatyönantajan ja palkansaajajärjestöjen välillä on jatkettu tiiviisti sen jälkeen, kun ne kariutuivat vapun aattona. Tehyn ja Superin hallinnot hylkäsivät tällöin sekä omien neuvottelijoidensa että muiden järjestöjen jo hyväksymän valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoratkaisuesityksen. Nyt aikaansaadun sopimuksen sisältö ei poikkea merkittävästi aiemmin esitetystä. Se parantaa kuntoutusalan ammattilaisten asemaa, mutta vallitsevan palkkavinouman korjaaminen vaatii vielä paljon työtä.

–Tämä on silti iso askel oikeaan suuntaan. Jatkossa kuntoutusalan ammatteja ja asiantuntijuutta tarkastellaan erikseen, irrallaan hoitotyöstä. Näemme tämän merkittävänä kuntoutusalan palkkakehityksen kannalta, Mäkinen toteaa.

–Hyvä yhteistyö JUKOn kanssa on vienyt eteenpäin asiantuntijuuttamme, ja se näkyy nyt lopputuloksessa, korostaa myös Holmberg.

Palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti, myös palkkaohjelma etenee

Nyt aikaansaadun sopimuksen myötä palkat nousevat sopimuskaudella yleisesti yhteensä 3,036 prosenttia. Tämä koostuu 1.8.2020 maksettavasta 26 euron tai vähintään 1,22 % yleiskorotuksesta ja 1.4.2021 maksettavasta 1 % yleiskorotuksesta sekä 1.4.2021 maksettavasta 0,8 % paikallisesta järjestelyerästä.

Merkittävä parannus sovintoesitykseen on JUKOn ja JAUn tavoitteleman palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

Sekä Mäkinen että Holmberg muistuttavat, että liitojen jäsenillä on itselläänkin keskeinen rooli muutoksessa.

–Kannustamme jäsenistöämme ja heidän esimiehiään olemaan aktiivisia, jotta esimerkiksi paikalliset järjestelyerät saadaan kohdennettua oikein. Palkka koostuu monista osista ja sen positiivinen kehitys vaatii meiltä kaikilta paljon työtä lähitulevaisuudessa.

Uuteen kunnalliseen pääsopimukseen sisältyvän sote-sopimuksen on sovittu astuvan voimaan 1. syyskuuta 2021. Sen tarkemmasta sisällöstä ryhdytään nyt neuvottelemaan.

–Neuvottelujen pohja on aidosti moniammatillinen, eikä kuntoutusalan asiantuntijoita enää lähtökohtaisesti luokitella hoitotyön alle. Tällä on kuntoutusalalle suuri merkitys myös työpaikoilla tapahtuvan johtamisen näkökulmasta, Holmberg kertoo.

Uusi sopimus sisältää monia muitakin keskeisiä muutoksia. Muun muassa kiky-tunnit poistuvat vihdoin 31.8.2020 jälkeen. Niiden kompensaationa työntekijöillä on mahdollisuus jatkossa vaihtaa lomarahansa vapaisiin. Tämä on monelle palkansaajalle mieluinen vaihtoehto.

 

Lue myös:
JUKO hyväksyi kunta-alan uudet työehtosopimukset – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia