01/03/2022

Kunta-alan työtaistelutoimet todennäköisiä – tarkista jäsentietosi!

Kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi helmikuun loppuun. Neuvottelut päättyivät toistaiseksi tuloksettomina, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti ne jättämättä tarjousta. Se ilmoitti kutsuvansa pääsopijajärjestöt pöytään, kun se katsoo siihen olevan edellytyksiä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen pääsopijoita ovat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Tilanteen johdosta on hyvin todennäköistä, että eri ammattiliitot tulevat toteuttamaan työtaistelutoimia. Suomen Fysioterapeuttien jäsenistön osalta niitä koordinoi JUKO, joka edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.

Mistä tiedän, koskevatko työtaistelutoimet minua?

Jokainen liitto päättää itsenäisesti mahdollisista työtaistelutoimista. Liitot viestittävät jäsenilleen, keitä toimet koskevat ja antavat tarkat toimintaohjeet. Seuraamalla oman liittosi viestintää pysyt ajan tasalla. Liitto informoi suoraan jäsenille, yleisen uutisoinnin tai toisten ammattiliittojen toteuttamien työtaistelutoimien perusteella ei tule tehdä johtopäätöksiä.

On kuitenkin syytä muistaa, että mikäli jokin toinen ammattiliitto on esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa tai lakossa, työnantajalla ei ole oikeutta siirtää niiden jäsenistöltä tekemättä jääviä työtehtäviä toisten hoidettavaksi. Työtaisteluiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokainen hoitaa vain itselleen kuuluvat tehtävät.

» Neuvottelukierrokseen liittyvää perustietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä löydät täältä

Varmista jäsentietojsesi ajantasaisuus viimeistään nyt!

Viestimme neuvotteluihin ja mahdollisiin työtaistelutoimiin liittyvissä asioissa kohdennetusti, joten varmistathan, että työpaikkatietosi ovat jäsenrekisterissämme ajantasalla! Voit tehdä sen itse eAsioinnissa tai ottamalla yhteyttä liiton toimistoon toimisto@suomenfysioterapeutit.fi.

http://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit