23/04/2020

Kuntasektorin neuvotteluissa tähdätään ratkaisuun ennen vappua

Osapuolet käsittelevät jälleen tänään valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävää pääsopimusta.
Olemme sitoutuneet hakemaan neuvotteluratkaisua vappuun mennessä, JUKOn Maria Löfgren painottaa.
Myös Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen korostaa ratkaisun löytymisen tärkeyttä.
Korona vaikuttaa jäsenistömme arkeen paitsi nyt akuutissa vaiheessa, myös jälkihoidon aikana. Koronakuntoutujien lisäksi hoidettavana ovat tällöin kaikki ne, joiden kuntoutus on jouduttu keskeyttämään tai rajoittamaan epidemian ajaksi. Toivottavasti yhteinen näkemys löytyy lähipäivien aikana.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että ainakin kahden ehdon on toteuduttava pääsopimusta uudistettaessa.

Varhaiskasvatuksen opettajat on siirrettävä kunta-alan yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) opettajien sopimukseen ja sote-sopimuksen rakenteen on tuettava jukolaisten sote-asiantuntijoiden ja esimiesten edunvalvontaa. Tarvitaan vähintään näkymä pääsopimuksen uudistamistyölle. Sopimuksen sisältö ja tarkoitus eivät saa jättää sijaa tulkinnalle.

Tehy ja Super ovat vaatineet omaa sote-sopimusta.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa, että pääsopimusta on uudistettava niin, että myös jukolaisten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattiryhmien edunvalvonta vahvistuu ja että kuntasektorin eri sopimusalojen koordinaatio toimii jatkossakin.

–Perusteltu huolemme on, että sote-sopimus keskittyy vain sairaanhoitajiin ja lähihoitajiin, eikä huomioi riittävästi muita sotelaisia.

Myös Tiina Mäkinen korostaa kuntoutusalan henkilöstön huomioimista sopimusrakenteessa.

–Se on keskeinen sopimustavoitteemme. Nykyinen sopimusrakenne ei huomioi jäsenistöämme riittävästi. Tämä johtaa vääristymään mm. palkkauksessa sekä työn vaativuuden arvioinnissa. Sopimusta uudistettaessa tämä virhe tulee korjata.

JUKOn sote-ketju kunnissa on laaja. JUKO edustaa sopimuksillaan muun muassa työterveyshoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, fysio- ja toimintaterapeutteja, puheterapeutteja ja ravitsemusterapeutteja, audionomeja sekä laajaa joukkoa sosiaalityön ammattilaisia.

Löfgren kumoaa väitteet, että JUKO vastustaisi hoitajien omaa sopimusta.

–Emme vastusta sopimusta. Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta. Jos hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus toteutuu maakuntamallin mukaisena, sote-sopimus tulee melkeinpä automaattisesti, kun maakuntiin siirtyy nimenomaan sote- ja pelastustoimen henkilöstöä.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

Jos sovittelussa ei päästä ratkaisuun ennen kuun vaihdetta, Luukkaisen mukaan on todennäköistä, että ratkaisut siirtyvät syksyyn.

 

 

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kuntapuolen virka- ja työehtosopimukset päättyivät 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu johonkin akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.