14/03/2022

Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 21.-27.3.2022

Kunta-alan neuvotteluiden jumiutumisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä 21.-27.3.2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä.

Kielto alkaa maanantaina 21.3. klo 00.01. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja se päättyy sunnuntaina 27.3. klo 23.59.

Vauhditustoimet eivät koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa viranhaltijan painostusoikeuden vain lakkoon.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee JUKOlaisten liittojen, kuten Suomen Fysioterapeuttien työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin:

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön, eikä vaihtamaan työvuoroa.
  • Ylityökielto = Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.
  • Vuoronvaihtokielto = Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

 


Olemme lähettäneet aiheesta suoran sähköpostiviestin kaikille niille jäsenillemme, jotka rekisteritietojen mukaan työskentelevät kuntasektorilla, eli kuuluvat toimien piiriin, tai vaihtoehtoisesti meillä ei ole tietoa heidän työpaikastaan. Mikäli et mielestäsi kuulu jakeluun tai viesti jäi saamatta, käy tarkistamassa omat jäsentietosi osoitteessa https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit.