10/03/2023

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu pähkinänkuoressa

Neuvottelujärjestöjen alkuviikosta hyväksymä kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu on herättänyt kysymyksiä, joten kokosimme asian vielä kertaalleen yhteen.

Alla mainitut korotukset koostuvat sekä nyt sovituista että jo viime vuoden puolella neuvotelluista eristä. Yleiskorotukset maksetaan kaikille, mutta paikalliset järjestelyerät kohdennetaan erikseen käytävien paikallisten neuvotteluiden perusteella vain osalle työntekijöistä. Mikäli asiasta ei päästä sopuun neuvottelemalla, työnantajalla on viime käden oikeus päättää erien kohdentamisesta. Lisäksi ratkaisu sisältää keskitettyjä järjestelyeriä, joiden kohdentamisesta päätetään keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa.

Vuonna 2022 maksetut korotukset

 • 1.6. yleiskorotus 2 %, jonka lisäksi maksettiin enintään 2300 euroa kuukaudessa ansaitseville 46 euron lisäkorotus.
 • 1.10. keskitetty järjestelyerä 0,5 %, joka maksettiin kaikille kohdistuvana yleiskorotuksena.

Vuoden 2023 korotukset

 • 1.6. yleiskorotus 2,2 %
 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,7 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 1,2 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • Kaikille kunta- ja hyvinvointialan työntekijöille kohdentuva kertapalkkio 467 €
 • KVTES liitteen 5 piirissä oleville kertapalkkio 120 €
 • OVTES osio G:n piirissä oleville kertapalkkio 150 €

Vuoden 2024 korotukset

 • 1.2. palkkaohjelma: keskitetty järjestelyerä 0,4 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. yleiskorotus 2,27 %
 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,73 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 0,6 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)

Opettajien sopimuksen piirissä oleville yleiskorotus 0,77 prosenttia maksetaan 1. toukokuuta ja lääkärisopimuksen piirissä oleville 1. lokakuuta 2023.

Palkkaohjelmat

Vuosille 2023-2027 on sovittu palkkaohjelmasta, joka koskee kaikkia sopimusaloja, mutta tarkemmasta kohdistamisesta sovitaan erikseen. Edellä jo mainittujen vuosien 2023 ja 2024 erien jälkeen on sovittu vielä seuraavista paikallisista järjestelyeristä:

 • 1.6.2025 0,8 %
 • Vuonna 2026 0,8 %
 • Vuonna 2027 1,2 %

Erien kohdentamisesta neuvottelevat luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Lisäksi hyvinvointialueiden sote-sopimuksen palkkaharmonisointiin ja palkkausjärjestelmän uudistamiseen on varattu erä, joka on noin 6 % sopimuksen alaisesta palkkasummasta. Kustannus jakaantuu vuosille 2023-2025 seuraavasti:

 • 1.6.2023 1,5 %
 • 1.10.2024 2,5 %
 • 1.6.2025 2,0 %.

Todellinen kustannus voi olla myös suurempi kuin sovittu kuusi prosenttia.

Vuosien 2025-2027 osalta työehtosopimusten yleiskorotukset sovitaan myöhemmin.

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu pähkinänkuoressa

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti