15/01/2021

Kuntien on korvattava suojainten hankintakustannuksia elinkeinonharjoittajille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on jälleen kehottanut kuntia korvaamaan koronaviruksen torjuntaan liittyvien välineiden ja aineiden aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia. Aiempi ohjeistus lähetettiin 30.6.2020, mutta se ei tiettävästi ole johtanut siihen, että kunnat tai sairaanhoitopiirit olisivat alkaneet maksaa korvauksia elinkeinonharjoittajille. Kansaneläkelaitos päätti korvauksen maksamisesta kuntoutuspalveluiden tuottajille 9.7.2020. Korvaukset ovat suojautumisen ja hygienian osalta 3 euroa/asiakas/terapiakäynti. Erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia korvataan 18 euroa/asiakas. 

Varustautumiseen on jo ohjattu miljardien tukipaketti

STM toteaa tiedotteessaan, että korvauksista tulee neuvotella elinkeinonharjoittajien kanssa erityisesti, jos hankintasopimuksissa ei ole mainintaa korvauskäytännöistä. STM muistuttaa, että kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan ja turvallisuudeltaan kunnan tai kuntayhtymän omaa toimintaa. Vastuu ostopalveluiden turvallisuudesta on kunnalla tai kuntayhtymällä. Vaikka yksityisillä elinkeinonharjoittajilla on lakisääteinen velvollisuus varautua tartuntatautien torjuntaan, ei koronaviruspandemian aiheuttamaan suojainten tarpeeseen ole STM:n mukaan ollut mahdollisuutta varautua. Valtion rooli korvauksissa on viimesijainen. Vastuu korvausten maksamisesta on palveluiden hankkijalla, eli kunnalla tai kuntayhtymällä. 

Kunnille myönnettiin viime vuonna 660 miljoonaa euroa koronaviruksesta aiheutuvien lääkkeiden, laitteiden ja varusteiden hankintaan. Huoltovarmuuskeskus on lisäksi luovuttanut kunnille suojavarusteita korvauksetta. Kuntien saama kokonaistukipaketti on ollut arvoltaan 2,6 miljardia euroa, joista 400 miljoonaa euroa on kohdennettu sairaanhoitopiireille. Hallitus on lisäksi linjannut, että koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. 

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tulee kantaa vastuunsa

Lääkinnällistä kuntoutusta hankitaan ostopalveluna sekä kuntien että sairaanhoitopiirien toimesta. Tähän mennessä koronaviruksen torjuntaan liittyvät suojainten ja aseptiikan aiheuttamat lisäkustannukset ovat jääneet kokonaisuudessaan elinkeinonharjoittajien kannettavaksi. Torjuntatoimien kustannusten lisäksi lääkinnällisen kuntoutuksen elinkeinonharjoittajien asiakasmäärät ovat valtakunnallisesti vähentyneet ja yritysten toimintaedellytykset ovat paikoin erittäin heikot 

On kohtuutonta, että kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ole noudattaneet STM:n ohjeistusta kustannusten korvaamisesta. Pienet ja keskisuuret yritykset ja kuntoutuspalveluita tuottavat yhteisöt vastaavat suojainten kustannuksista samaan aikaan, kun huoltovarmuuskeskus jakaa suojaimia ilmaiseksi kunnille ja sairaanhoitopiireille, jotka saavat lisäksi myös satoja miljoonia euroja valtion tukea. 

Suomen Fysioterapeutit ry vaatii kuntia ja sairaanhoitopiirejä kantamaan vastuunsa ja korvaamaan elinkeinonharjoittajille ostopalveluissa syntyneitä koronaviruksen torjuntatoimien kustannuksia.