06/04/2020

Kuntoutuksen jatkuminen on turvattava myös poikkeusolosuhteissa

 

Suomen Fysioterapeutit on huolissaan kuntoutuksen sekavasta tilanteesta Suomessa. Sairaanhoitopiirien, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen toiminta on koronavirusepidemian myötä ollut epäjohdonmukaista ja kansalaiset ovat joutuneet hyvin eriarvoiseen asemaan. Erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisessa on ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö on korostanut peruspalveluiden, kuten kuntoutuksen, turvaamista myös poikkeustilanteessa. Kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutujat kaipaavat nyt valtakunnallisesti ja alueellisesti yhdenmukaisia toimintalinjoja.

–Sekä Aluehallintovirasto että Kela ovat todenneet, että esimerkiksi etäkuntoutuksen mahdollisuuksia hyödyntämällä sekä asianmukaisella suojautumisella ja varotoimilla kuntoutusta voitaisiin edelleen jatkaa turvallisesti, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus ei lakkaa poikkeusolojen aikana

Myös sosiaali- ja terveysministeriö on korostanut perusterveydenhuollon toiminnan normaalin jatkumisen tärkeyttä ja ohjeistanut kuntia tukemaan heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus ei lakkaa poikkeusolojen aikana, vaan asiakkailla on edelleen oikeus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Ministeriö toteaa, että epidemian pitkittyessäkin kansalaisille tulee järjestää myös ennaltaehkäisevää ja kiireetöntä hoitoa terveyden ylläpitämiseksi.

Nyt olisi hyvä aika maksimoida esimerkiksi fysioterapeuttien suoravastaanottojen käyttö ja vapauttaa yleislääkärin resurssit kokonaisuudessaan epidemian hoitoon, muistuttaa Mäkinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nostanut erikseen esiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotiin annettavien palveluiden tärkeyden. Yli 70-vuotiaille annettu suositus sosiaalisten kontaktien välttämisestä ei tarkoita kuntoutuspalveluiden lakkauttamista. Kotona asuu nyt huomattava määrä ikäihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet kotihoidon piirissä, mutta jotka nyt hyötyisivät kuntoutusalan ammattilaisten kotikäynneistä kotona asumisen turvaamiseksi.

 

Kuntoutusta ei voida kategorisesti kieltää tai tauottaa

Ministeriön ohjeistuksessa todetaan selkeästi, että tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan yhtään yksittäistä sosiaali- tai terveyspalvelua kokonaisuudessaan. Näin on kuitenkin nyt toimittu esimerkiksi monissa palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon yksiköissä, jotka ovat estäneet vierailijakiellon nojalla myös kuntoutusalan ammattilaisten pääsyn yksikköön. Osa sairaanhoitopiireistä on sallinut pelkästään etäkuntoutuksen ja kieltänyt kaiken läsnäkuntoutuksen, osa on toiminut päinvastoin ja osa jopa keskeyttänyt kaiken kuntoutuksen.

Tiina Mäkinen korostaa, että kuntoutus ei ole vaihtoehtoinen tai toissijainen terveyspalvelu, vaan kiinteä osa ihmisten toimintakyvyn tukemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja toimintakyvyn palauttamista sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. On hyvin todennäköistä, että ilman asianmukaista kuntoutusta terveydenhuoltomme tulee turhaan kuormittumaan ikääntyneiden ja vammaisten toimintakyvyn heikentyessä.

–Lakkauttamalla tai keskeyttämällä kuntoutuspalvelut aiheutamme erittäin suuren kuormituksen terveydenhuollolle, koska fyysisen toimintakyvyn heikentyminen johtaa lisääntyneeseen laitoshoidon tarpeeseen. Lisäksi menetämme pitkällä tähtäimellä valtavasti laatupainotettuja elinvuosia. Meillä ei ole kumpaankaan varaa, katsotaanpa asiaa taloudellisesti tai inhimillisesti.

Suomen Fysioterapeutit on lähettänyt sairaanhoitopiireille kannanottonsa sekä ehdotuksensa konkreettisiksi toimenpiteiksi kuntoutuksen toteuttamiseksi. Asiaa on tarkasteltu sekä ulkoistettujen kuntoutuspalveluiden että julkisen sektorin itse tuottamien palveluiden näkökulmasta.

» Suomen Fysioterapeuttien tiedote sairaanhoitopiireille 6.4.2020