09/10/2018

Kuntoutuksen vaativa osaaminen ei synny 15 opintopisteellä

Kela avaa ja täydentää lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintaa. – Kelan on laajennettava tarkastelua myös muihin erityisosaamisalueisiin, huomauttaa puheenjohtaja Tiina Mäkinen Suomen Fysioterapeutit ry:stä.

Lasten Fysioterapia ry nosti esille 3. lokakuuta tiedotteessaan, miten monet lasten fysioterapeutit jäivät ilman sopimusta Kelan Eteläisen vakuutuspiirin alueella: Vakuutuspiiriin hyväksyttiin 344 yritystä, joista 204 palvelutuottajan kanssa tehdään sopimus Kelan kanssa. 140 alansa osaavaa palveluntuottajaa jäi ilman sopimusta.

– Kilpailutuksessa ei huomioitu fysioterapeuttien osaamisen sisältöjä. Kela kysyi vain täydennyskoulutuksen opintopisteiden määrää. Lopputulemana iso joukko lasten ja nuorten fysioterapian vaativan kuntoutuksen erityisosaajaa ei saanut sopimusta, huomauttaa Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Vaativa kuntoutus edellyttää huippuosaajia

Huippuosaajien merkitys on suuri vaativassa kuntoutuksessa. Monet lasten fysioterapeuteista ovat täydennyskouluttautuneet mm. neurologiaan ja perehtyneet maailmanlaajuisesti tunnettuun ja käytettyyn neurologisen kuntoutuksen lähestymistapaan (NDT/Bobath).

– Fysioterapeutti on moniosaaja. Kun puhutaan kuntoutuksen yhdestä haastavimmasta ryhmästä – vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta – täydennyskoulutuksen ja erikoistumisen merkitys on erittäin suuri.

Osaaminen ei synny hetkessä

Eteläisessä vakuutuspiirissä sopimuksen saaneiden yritysten joukossa on 47 NDT/Bobath – fysioterapeuttia. 56 NDT/Bobath fysioterapeuttia jäi ilman sopimusta. Kouluttautuneiden lasten fysioterapeuttien 45 minuutin vastaanottokäynnin hinnat ovat 53-74 €. Pääosin yli 68 € tarjonneet palveluntuottajat eivät saaneet sopimusta. Vertailun vuoksi vastaavat toimintaterapeuttien vastaanottokäyntien hinnat ovat 60-100 €, puheterapiassa 89-160 €.

– Kilpailutus ei ota huomioon, onko yrityksessä vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen erikoistuneita osaajia. Sopimuksen voi saada täysin ilman laatupisteitä. Miten palvelut pystytään turvaamaan, kun yli puolet alan huippuosaajista jäi ulkopuolelle? Kun tarkastelee tarjouksessa luvattuja asiakasmääriä, on yritysten rekrytoitava uusia terapeutteja. Miten Kela varmistaa heidän osaamisensa?

– Vaativa osaaminen ei synny yhdessä yössä eikä 15 opintopisteellä, joka riitti Kelan täydennyskoulutuksen maksimipisteisiin. Pienen, erityisen asiakasryhmän näkökulmasta tämä on huolestuttavaa, huomauttaa Mäkinen.

Hätä on suuri!

Kela kehittää kuntoutuksen ja hankinnan prosesseja sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. – Tämä on erittäin tärkeää, mutta muutoksia tarvitaan nopeammin ja laajemmin. Hätä erilaisten erityisosaajien puuttumisesta kilpailutuksessa on nyt niin suuri, ettei se voi odottaa pelkästään tulevien prosessien kehittämistä, perää Mäkinen.

Tarkastelua on laajennettava lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta muihinkin erityisosaamisalueisiin. Aikuisten kuntoutuksessa on spesifejä erikoisosaamisalueita, jotka ovat kuntoutujille merkityksellisiä. Jokaisen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaan on saatava valita itselleen osaava terapeutti.

Suomen Fysioterapeutit jatkaa keskustelua Kelan kanssa. – Tarkastelemme seuraavaksi muiden erityisosaamisalueiden mahdollisia puutteita, joita kilpailutuksessa on syntynyt ja tuomme faktat Kelalle esille, huomauttaa Mäkinen ja jatkaa, että Kela on luvannut täydentää hankintaa.

– Tässä Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on tehnyt oikean ratkaisun, kiittelee Tiina Mäkinen.

 

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapeutit ry, puheenjohtaja Tiina Mäkinen p. 040 507 7382