20/09/2018

Kuntoutusalan palkansaajat ja yrittäjät hakevat yhdessä ratkaisuja alan työllisyyskysymyksiin

Suomen Fysioterapeutit ja Toimintaterapeuttiliitto, jotka muodostavat yhdessä akavalaisen Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, eivät tässä vaiheessa ryhdy työtaistelutoimenpiteisiin maan hallitusta vastaan.

Useat ammattiliitot käynnistävät ensi viikolla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Tarkoituksena on painostaa maan hallitusta vetämään valmistelusta pois lakiesitys, jolla työntekijöiden irtisanomissuojaa heikennetään alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Suomen Fysioterapeutit ja Toimintaterapeuttiliitto eivät tässä vaiheessa ryhdy työtaistelutoimiin. Liitot haluavat ensisijaisesti edistää työtekijöiden ja työnantajien yhteistyötä. Niin Suomen Fysioterapeuteilla kuin Toimintaterapeuttiliitolla on jäseniä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lisäksi molempien liittojen jäsenistä moni työskentelee yrittäjinä.

Lakiesitys ei tarkoituksenmukainen

Muiden ammattiliittojen painostustoimenpiteet eivät koske niitä jäseniä, joiden edunvalvonnasta Suomen Fysioterapeutit tai Toimintaterapeuttiliitto vastaa. Näiden fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työt jatkuvat normaalisti. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa jäsenten kannattaa olla yhteydessä oman työpaikan luottamusmieheen.

– Erilaisia keinoja sekä työllisyyden lisäämiseen että mikro- ja pk-yritysten työllistämismahdollisuuksiin pitää miettiä. Maan hallituksen nykyinen esitys ei ole paras mahdollinen, eikä se ole nykymuodossaan kuntoutusalalla tällaisenaan tarkoituksenmukainen, toteavat Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Suomen Fysioterapeutit ja Toimintaterapeuttiliitto osallistuvat aktiivisesti lakiluonnokseen liittyvään keskusteluun akavalaisen yhteistyön ja laajan kumppanuusverkostonsa kautta.

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapeutit ry, puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 507 7382
Toimintaterapeuttiliitto, puheenjohtaja Kristina Holmberg, puh. 040 759 5588