17/04/2019

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat valittu

Kela kilpailutti lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteuttavat palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan kesäkuun alusta ja ne päättyvät vuoden 2020 lopussa.

Uusien sopimusten perusteella palveluntuottaja voi tuottaa lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa alle 18-vuotiaille kuntoutujille.

Kelan keväällä 2018 kilpailuttamien terapiapalveluiden sopimuskausi alkoi 1.11.2018. Tuolloin solmittujen sopimusten mukaan palveluntuottaja voi tuottaa terapiapalvelua kaiken ikäisille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Uusi kilpailutus toi sopimuksen

Yrittäjä, fysioterapeutti Reetta Tuomisto on yksi heistä, joka sai uuden Kelan hankintapäätöksen mukaan sopimuksen töiden jatkumisesta.  – Tällä kilpailutuskierroksella tuli selkeä muutos edelliseen hankintaan verrattuna: Hinta ei ollut nyt se, jonka perusteella palveluntuottajat valittiin, vaan palveluntuottajalla tuli olla riittävän korkeat laatupisteet.

-Paljon on vielä tehtävää, että kuntoutus saa arvonsa näissä hankinnoissa. On kuitenkin erittäin hyvä, että edelliseen hankintaan tuli yksinkertaisesti selkeä muutos ja että sen sisältö on nyt oikea, jatkaa Reetta Tuomisto ja iloitsee siitä, että hänen uusi alan yrityksensä, 4Fysio, sai näin alkunsa.

Laatu määrittelee, ei hinta

Eteläisen vakuutuspiirin osalta 61:stä palveluntarjoajasta vain yhdeksän tarjoajaa sai täydet laatupisteet. Eroa ja hajontaa syntyy, kun laatuvaatimukset ovat riittävän korkealla.

-Tämän tyyppinen kilpailutus osoittaa, että kouluttautuminen on tärkeää. Se oli juuri tämän kilpailutuksen merkittävin muutos edelliseen verrattuna. Ja nyt hankintapäätöksen saaneista voidaan sanoa, että he tuottavat asiakkailleen laadullisesti tasokasta palvelua.

-Tarjouskilpailun sisältö oli oikeansuuntainen – millä tahansa laadulla ei voi tuottaa palveluita. Nyt kilpailutuksen sisältö on kohdillaan, kun laatu nousi merkittävämpään asemaan, sanoo Reetta Tuomisto.

-Olemme edelleenkin hintakuopassa: Saadakseen sopimuksen osa yrityksistä joutui edelleen laskemaan hintoja. Se ei saisi kuitenkaan olla relevanttia laadulla kilpailuttamisen rinnalla. Tämän pitäisi nyt osoittaa Kelalle, että palvelunsisällöllä ja -laadulla on merkitystä!

Liiton työ kannatti

Viimeisin lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailu oli hyvä esimerkki siitä, että laatua arvottamalla ja oikeanlaisin kriteerein valinnatkin kohdistuvat laadukkaisiin ja oikealle kohderyhmälle palvelua tarjoaviin. Koulutuksen ja osaamisen arvostus on tärkeää laadussa, kun haetaan erityisosaamista.

Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelän mukaan ensimmäisen kilpailutuksen ajan ja sen päätöksen jälkeen liitossa on tehty erittäin paljon töitä, jotta saatiin mm. uusi kilpailutus. – Paljon meni ensimmäisessä kilpailutuksessa pieleen, nyt ainakin osa saatiin korjattua oikein.

-Palvelut ja osaaminen, joita kilpailutettiin, ovat tällä kertaa niitä, joita palvelunsaajat todella tarvitsevat. Näin lapset ja nuoret ovat voittajia. Alun perin ajettiin hankintaoikaisua kaikkiin kilpailuksiin. Tappio oli, että vain osa kilpailutettiin uudelleen. Olisin halunnut nähdä tämän saman toteutuvan kaikissa asiakasryhmissä.

Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen on tyytyväinen, että Kela huomioi ja arvotti uudessa kilpailutuksessa selvästi paremmin fysioterapian laatua kuin aiemmin. – Liiton vaatimukset ja keskustelunavaukset tuottivat tulosta, vaikka ei tämäkään kilpailutus ongelmaton ollut. Yhteistyötä Kelan kanssa on saatu tiivistettyä ja se on jatkonkin kannalta tärkeää, kun ollaan menossa kohti rekisteröitymismenettelyä tai muita uusia kilpailutuksia.

Ohjeet sopimusten soveltamisesta

Kela antaa toukokuun alussa ohjeet sopimusten soveltamisesta niille palveluntuottajille, jotka on hyväksytty palveluntuottajiksi sekä 1.11.2018 alkaneelle että 1.6.2019 alkavalle sopimuskaudelle.

Suorahankintasopimukset, joiden perusteella palveluntuottajat ovat tuottaneet fysio- ja toimintaterapiaa alle 18-vuotiaille kuntoutujalle 1.1.2019 alkaen, päättyvät 31.5.2019. Sopimuksen saaneet palveluntuottajat voivat jatkaa asiakkaan palveluntuottajana kuntoutuspäätöksen mukaisesti, vaikka asiakas olisi täyttänyt 18 vuotta.

Kela ohjaa palveluntuottajan valinnassa niitä asiakkaita, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.6.2019.

Lisätietoja: yrittäjä Reetta Tuomisto, puh. 040 529 3601, Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä puh. 040 868 1779

https://www.kela.fi/valitut-palveluntuottajat