25/03/2021

Liikkumisrajoitukset eivät estä fysioterapian toteuttamista

Hallituksen esitys liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta julkaistiin 24.3.2021. Lakiesitys perusteluineen on luettavissa täällä. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 14.5.2021 saakka. Lailla voidaan rajoittaa kansalaisen liikkumista ja oleskelua kotikuntansa ulkopuolella, jos se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Lakiehdotuksessa on mukana säännös, joka velvoittaa käyttämään suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä. Velvoite maskin käyttöön koskee vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneitä, joilla ei ole käyttöä estävää terveydellistä syytä.  

Laissa on määritelty kaksitoista poikkeusta liikkumisrajoitukseen. Fysioterapian kannalta keskeisintä on, että elinkeinonharjoittaminen ja työssä käyminen on liikkumisrajoitusten aikanakin mahdollista ja asiakkaat saavat edelleen käyttää terveydenhuollon palveluita. Asiakkaiden avustajat saavat myös jatkaa työtään liikkumisrajoitusten aikana. Liikkumisrajoitusten voimassaolon aikana maskin käyttö on pakollista, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. Näin ollen myös fysioterapia-asiakkailta voidaan edellyttää maskin käyttöä.

Rajoitusten vaikutuksista kansalaisten henkilökohtaiseen elämään voit lukea tarkemmin täältä. Jokainen saa liikkumisrajoitusten aikanakin harrastaa liikuntaa samaan talouteen kuuluvien, sekä enintään kahden muun henkilön kanssa, mutta turvaetäisyyksistä tulee huolehtia asianmukaisesti. Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ulkoilu ja leikkiminen ulkona yhdessä muiden lasten kanssa on sallittua myös rajoitusten aikana.  

Jos sinulla on kysyttävää liikkumisrajoituksista tai muista koronaviruksen aiheuttamista varotoimista ole yhteydessä kehittämisasiantuntija Juho Korpeen.

Liikkumisrajoitukset eivät estä fysioterapian toteuttamista

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti