11/03/2021

Lomautukset ovat selvästi vähentyneet

Akava Worksin tekemän selvityksen mukaan lomautukset vähenivät alkuvuodesta selvästi useiden eri tutkintojen ja koulutusalojen osalta. Ainakaan toistaiseksi ei myöskään ole viitteitä siitä, että lomautusten väheneminen selittyisi irtisanomisilla.

Fysioterapeuttien osalta lomautusmäärän huippulukema nähtiin vuoden 2020 puolivälissä. Sen jälkeen tilanne on selvästi rauhoittunut. Tulokset tukevat myös Suomen Fysioterapeuttien omasta koronakyselystä saatua kokonaiskuvaa. Tästä lisää seuraavassa Fysioterapia-lehdessä.
» Akava Worksin lomautus- ja työttömyyskatsaus 3/2021