14/11/2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivillä jaettiin huoli hyvinvointialueista

Muun muassa hyvinvointialueiden ajankohtainen tilanne keskustelutti viime viikolla Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n järjestämille kaksipäiväisillä luottamusmiesten neuvottelupäivillä Helsingissä. Tilaisuuteen oli saapunut JUKOlaisia luottamusmiehiä ympäri Suomen.

Päivien järjestelyistä yhdessä Toimintaterapeuttiliiton toiminnanjohtaja Leila Mäkelän kanssa vastannut Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen kuvaa päivien tunnelmaa hyväksi, vaikka alueilla juuri nyt kuohuukin.

Yleinen henki kentällä on tällä hetkellä epävarma, ja ajantasaisten tilannetietojen saaminen työnantajilta on monien mielestä haastavaa. Ohjeistukset työpaikoilla vaihtuvat usein ja henkilöstö kokee perässä pysymisen vaikeaksi, Partanen summaa.

Paljon asioita on juuri nyt meneillään. Useammalla alueella käydään yt-neuvotteluita, joiden vaikutuksista ei vielä ole tarkkaa tietoa. Sen lisäksi käynnissä on myös useampia organisaatiomuutoksia, hän jatkaa.

Neuvottelukierros työllistää

Säännöllisesti toistuvat työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelukierrokset näkyvät vahvasti luottamusmiesten arjessa. Viime keväänä käydyt neuvottelut paikallisista järjestyseristä veivät paljon pääluottamusmiesten aikaa ja seuraavaan kierrokseen valmistaudutaan jo täydellä teholla.

Neuvottelupäivillä kuultiinkin sekä JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturia että neuvottelupäällikkö Minna Holmia, jotka molemmat avasivat ajankohtaista neuvottelutilannetta omista lähtökohdistaan.

Sekä Keturi että Holm korostivat JUKOn ja liittojen hyvää yhteistyötä luottamusmiesten tukena. Se toimii molempiin suuntiin.

–Ylipäätään luottamusmiehet nostivat esille, että yhteistyö yli ala- ja ammattiliittorajojen toimii tällä hetkellä hyvin, Partanen kertoo.

Luottamusmiehet ovat työpaikan avainhenkilöitä

Luottamusmiesten rooli kuntien ja hyvinvointialueiden edunvalvonnassa on keskeinen. He ovat usein ensimmäinen ja lähin kontakti, jonka puoleen työntekijät voivat kääntyä tarvitessaan neuvoja työsuhteisiinsa liittyvissä asioissa.

–Luottamusmiehet saavat liitoilta tukea ammattialakohtaisiin asioihin. Samalla liitot saavat luottamusmiesten kautta tärkeää tietoa paikallisesta tilanteesta, toteaa myös sekä Kuntoutusalan Asiantuntijoiden että Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen, joka puhui päivillä luottamusmiesten tärkeydestä.

Jokaisen hyvinvointialueilla työskentelevän kannattaa selvittää oma luottamusmiehensä. Heihin voi olla yhteydessä, vaikka mitään varsinaista ongelmaa ei olisikaan. Luottamusmiehet pitävät kentältä saamiaan kuulumisia arvokkaina. Se auttaa heitä kasvattamaan tietoisuuttaan edustettavien asioista ja nykytilanteesta.

Katri Partanen kannustaa hyvinvointialueilla työskenteleviä fysio- ja toimintaterapeutteja hakeutumaan mukaan luottamusmiestoimintaan. Hän kertoo, että luottamusmiespaikkoja on saatu hyvin, mutta osa niistä on edelleen täyttämättä.

Luottamusmiehet tekevät tärkeää työtä ja ovat näköalapaikalla siihen, mitä hyvinvointialueilla tapahtuu, Partanen sanoo.

Samalla hän muistuttaa, että kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea etukäteen, eikä kukaan jää tehtäviensä kanssa yksin.

Uutena luottamusmiehenä saa aina tukea ja koulutusta, hän painottaa.

Toivottavasti moni tarttuisi rohkeasti haasteeseen, sillä edunvalvontaan tarvitaan meitä kaikkia!

 


Taustaa:

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry järjestää vuosittain useita kertoja luottamusmiehille suunnattua koulutusta ja neuvottelupäiviä yhdessä muiden JUKO:n jäsenliittojen (JEA, Vakava, Terveydenhoitajaliitto ja Talentia) kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös suoraan jäsenten asioissa.