21/05/2021

Luottamusmiesten neuvottelupäivillä korostettiin hyvää yhteispeliä

Kuntoutusalan Asiantuntijat toimi torstaina 20.5. ensimmäistä kertaa JUKOn luottamusmiesten neuvottelupäivien järjestäjänä. Etäyhteydellä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 50 jukolaista luottamusmiestä, jotka on valittu Kuntoutusalan Asiantuntijoiden, Talentian, Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA:n, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Vakavan kautta.

Päivien käytännön järjestelyistä vastasivat kehittämisasiantuntija Katri Partanen Suomen Fysioterapeuteista ja toiminnanjohtaja Leila Mäkelä Toimintaterapeuttiliitosta.

Tilaisuuden avauksessa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren antoi katsauksen ajantasaiseen neuvottelutilanteeseen. Tämän jälkeen varsinaisina teemoina olivat paikallinen sopiminen ja tehtävän vaativuuden arviointi. Aiheista alustivat mm. JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen sekä palvelusuhdepäällikkö Marjut Nieminen ja pääluottamusmies Anu Halonen Keski-Suomen Sairaanhoitopiiristä.

Paikallisessa sopimisessa korostuu yhteistyö

Ajankohtaiset aiheet herättivät vilkasta keskustelua sekä yleisesti että pienryhmissä. Paikallisen sopimisen osalta pidettiin tärkeänä, että työnantajapuolen ja luottamusmiesten välillä on yhteinen tahtotila, kunnioitus ja luottamus. Kentällä vallitsee hyvin monenlaisia olosuhteita, mutta tätä on kaikkien syytä tavoitella, jotta löydettäisiin yhteiset, hyvät ratkaisut.

– Luottamusmiehet ovat tärkeitä toimijoita kentällä, muistuttaa Katri Partanen.

Jukolaisen kentän koordinointi on hyvin keskeistä, jotta luottamusmiehet tietävät, ketä edustavat ja jäsenistö tietää, ketkä heidän luottamusmiehinään ovat. Liiton näkökulmasta on myös olennaista, että jäsenistön työpaikkatiedot ovat jäsenrekisterissä ajantasalla, hän jatkaa.

Päivän päätteeksi Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen antoi vielä osanottajille tilannekatsauksen Kuntoutusalan asiantuntijoiden näkökulmasta. Hän muistutti, että tehtävien vaativuuden arvioinnissa kuntoutustyöntekijöiden työn vaativuuden elementtejä ei edelleenkään tunnisteta riittävän hyvin.

– Kuntoutustyö ei ole hoitotyötä, Mäkinen painottaa.