02/04/2020

Määräaikaiset lakimuutokset astuivat voimaan 1.4.

 

Koronavirusepidemiasta johtuvat määräaikaiset lakimuutokset työttömyysturvaan ja lomautuksiin sekä yt-menettelyyn liittyen astuivat voimaan 1.4.2020. Lomautuksien ja yt-menettelyn osalta poikkeuslait ovat voimassa 30.6. saakka. Tänä aikana työantanaja voi muun muassa lomauttaa määräaikaisen työntekijän toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan tapaan. Lisäksi lomautusilmoitus on mahdollista antaa 5 päivää ennen lomautuksen alkua normaalin 14 päivän sijaan ja samalla yt-neuvottelujen vähimmäiskestoa lyhennetään viiteen päivään.

Tämänkin jälkeen työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja. Työehtosopimuksen määräystä on noudatettava lain sijaan.

Lue lisää:
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lomautusten-ilmoitusaika-ja-yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1

Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen laajenee

Työttömyysturvalakiin tehty 31.7.2020 saakka voimassa oleva väliaikainen muutos astui myös voimaan 1.4.2020. Sillä laajennetaan lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on poikkeuslain voimassaolon ajan oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Lakia sovelletaan niihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Hallitus on esittänyt myös muita työttömyysturvaan liittyviä uudistuksia, esimerkiksi omavastuupäivien poistamista ja työssäoloehdon lyhentämistä sekä yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin, mutta näitä muutoksia ei ole vielä vahvistettu. Seuraamme niiden osalta tilannetta.

Lue lisää:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-31-04/index.html