17/12/2021

Mauri Katajisto täydentämään liiton kehittämisasiantuntijoiden joukkoa

Suomen Fysioterapeuttien asiantuntijatiimi sai vahvistusta joulukuun alussa, kun Mauri Katajisto aloitti työnsä kokoaikaisena kehittämisasiantuntijana. Hänen vastuualuettaan tulevat olemaan jäsenyysasiat ja opiskelijatyö.

Oppilaitoksia kiertävänä ”liiton miehenä” ja ”vorssalaisena vysioterapeuttina” Mauri was here -kiertueiden tiimoilta monelle tutuksi tullut Katajisto on tämän hahmonsa ohella myös vakavasti otettava alan asiantuntija.

Hän on työskennellyt 10 vuotta fysioterapeuttina Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa ja ollut samalla aktiivinen vaikuttaja Lounais-Suomen paikallisyhdistystoiminnassa. Hän on toiminut Lounais-Suomen Fysioterapeuttien jäsensihteerinä vuodesta 2015 alkaen ja kuluvana vuonna yhdistys valitsi hänet puheenjohtajakseen.

Kaikkien fysioterapeuttien on seistävä yhteisten tavoitteiden takana

Katajisto peräänkuuluttaa aktiivista toimintaa ja oman alan puolesta puhumista myös kollegoilta, jotta ala voisi kehittyä.

Meidän fysioterapeuttien on itse otettava nämä asiat omiksemme ja oltava mukana talkoissa, Katajisto toteaa. –Helpoin tapa vaikuttaa on järjestäytyä omaan ammattiliittoon ja antaa sitä kautta ääni fysioterapialle.

Hän pitää tärkeänä alan näkyvyyttä sekä päättäjille että mediassa yleisesti. Kansalaisten tulee tarvittaessa osata myös vaatia itselleen fysioterapiaa. Tämä onnistuu parhaiten sillä, että mahdollisimman moni asettuu seisomaan yhteisten tavoitteiden taakse.

Paljon totta kai on vielä tehtävää, mutta vuonna 2015 tapahtunut liiton järjestöllisen aseman muutos ja paluu ammattiliittojuurille on jo edistänyt liiton ja alan näkyvyyttä roimasti.

Liiton palvelut kantavat opiskelijasta monimuotoisille työurille

Iso osa Katajiston työpanoksesta suuntautuu jatkossakin opiskelijatyöhön. Hän pitää erityisen tärkeänä, että liitto näkyy ja toimii tulevien ammattilaisten tukena jo opiskeluvuosina.

Sieltä se meidän ammatillinen kasvumme fysioterapeutti-identiteettiin alkaa, Katajisto korostaa. –Haluamme liittona olla mukana mahdollistamassa tätä kasvua, jolloin jäsenyyden polulla jatkaminen on luontevaa myös valmistumisen jälkeen – riippumatta siitä, minkälaiselle työuralle kukin suuntaa.

Viittaus moninaisiin työuriin kumpuaa hänen työpanoksensa toisesta puolesta – jäsenpalveluiden kehittämisestä. Jäsenpalveluiden osalta Katajisto haluaa päästä tehostamaan erityisesti uran nivelvaiheissa oleville jäsenille tarjottavia palveluita.

Fysioterapeutiksi valmistuminen ja esimerkiksi palkansaajasta yrittäjäksi siirtyminen tai päinvastoin ovat isoja asioita, joissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää liiton tarjoamaa tukea, hän muistuttaa.

Mauri Katajiston tavoitat sähköpostitse mauri.katajisto@suomenfysioterapeutit.fi tai puhelimitse 0400 955 626.

ps. Viimeistään nyt kannattaa ottaa seurantaan Instagram-tili @mauri_was_here_