30/10/2019

Mielipide: Fysioterapeutin vastaanotolta satsaus omaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Suomi ikääntyy. Toimintakykyä lisääviä ja ylläpitäviä kuntoutuspalveluita, kuten fysioterapiaa, käytetään vielä vähän tarpeeseen nähden. Monelle kansalaiselle fysioterapia näyttäytyy edelleen ammatin alkuaikojen kaltaisena fysikaalisena hoitona, jossa asiakkaan rooli oli passiivinen. Modernissa fysioterapiassa asiakas on aktiivinen toimija ja terapian keskeisin sisältö on yksilöllisesti suunniteltu terapeuttinen harjoittelu. Lihasvoima- ja liikuntaharjoittelu on tämänhetkisen tutkimustiedon valossa tehokkain kuntoutusmuoto moniin tuki- ja liikuntaelimistön ja sydän- ja verenkiertoelimistön vaivoihin.  Jokainen kansalainen haluaa pysyä itsenäisenä mahdollisimman pitkään. Panos omaan fyysiseen toiminta- ja liikkumiskykyyn kannattaa!

Fysioterapia on ensisijainen apu useassa asiassa. Koululaisten tuki- ja liikuntaelinperäisissä kivuissa fysioterapian tulee olla ensisijainen kuntoutusmuoto – näin voidaan ehkäistä kivun pitkittyminen. Työikäisen tuki- ja liikuntaelinoireen kuntoutus käynnistyy fysioterapeutin suoravastaanotolla – työkyky palautuu nopeammin ja sairauslomat ovat lyhyempiä. Korkean verenpaineen hoitoon kuuluu lääkehoidon ohella säännöllinen fyysinen aktiivisuus – fysioterapeutin ohjaama harjoittelu ja muu elintapaohjaus antaa konkreettisia keinoja muutoksen toteutumiseksi. Ikääntyvän ihmisen liikkuminen rajoittuu herkästi kotioloihin – toimintakyvyn arvio ja yksilöllisen harjoittelun ohjaus mahdollistavat esimerkiksi kaupassa asioimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen.

Fysioterapeutille voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä sekä yksityiselle että julkiselle palveluntuottajalle. Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija, jonka erikoisosaamista ovat mm. toimintakyvyn ja aerobisen kunnon arviointi sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen kuntoutus. Fysioterapeutilta saat tukea ja neuvoja myös tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn. Fysioterapeutin ohjaamaa harjoittelua kannattaa hyödyntää kaikkien ikäryhmien kohdalla – hyödyn saa kansalainen aina itselleen!

Varapuheenjohtaja Anu Pollari
Hallituksen jäsen Juho Hienonen
Suomen Fysioterapeutit ry