01/06/2023

Mitä Kelan pitäisi palveluntuottajien mielestä kehittää?

Kela kysyi loppuvuodesta 2022 palveluntuottajien kokemuksia Kelan palveluista ja pyysi samalla ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Kysely kohdennettiin yrityksille, joilla on suorakorvaus- tai hankintasopimus Kelan kanssa tai jotka tuottavat sellaisia palveluita, joihin voi hakea Kelan korvausta.

Kyselyyn vastasi yli 600 palveluntuottajaa, joista suurin osuus (38 %) edusti kuntoutusalaa. Moni kyselyyn osallistuneista tuottaa palveluja pienelle asiakasryhmälle, ja lähes puolet on yrittäjiä tai yksityisiä ammatinharjoittajia. Vastaajissa oli myös paljon toimistotyöntekijöitä, jotka hoitavat laskutuksia ja tilityksiä palveluntuottajalle.

Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että Kela on onnistunut melko tai erittäin hyvin vastaajan työtehtäviin liittyvissä palveluissa. Palveluntuottaja ovat esimerkiksi saaneet hakemansa maksut ajallaan.

Palveluntuottajat nostivat kuitenkin esiin myös useita kehittämisehdotuksia. Kelan pitäisi ennen kaikkea kehittää verkkoasiointia, sujuvoittaa etuuskäsittelyä ja tehdä enemmän yhteistyötä palveluntuottajien kanssa.

» Lue koko artikkeli tästä