12/05/2023

Mitä kuuluu hyvinvointialueille?

Hyvinvointialueet ovat kevään kuluessa käynnistelleet toimintaansa ja työehtosopimus tuleville vuosille on vahvistettu. Halusimme nyt kesän ensimmäisten palkankorotuserien kynnyksellä vielä muistuttaa muutamasta tärkeästä asiasta.

Mitä sinulle kuuluu?

Hyvinvointialueille siirtyminen oli Suomen historian suurin organisaatiouudistus. Toiminta hakee varmasti uriaan vielä pitkään. Me liitossa toivomme kuulumisia kentältä. Haluamme tietää, miten teillä menee. Tiedot sekä onnistumisista että haasteista ovat meille tärkeitä. Tarvittaessa meillä on myös keinoja vaikuttaa havaittuihin epäkohtiin.

Olettehan yhteydessä ja kerrotte miten kevät on sujunut! Kehittämisasiantuntija Katri Partanen vastaa julkisen sektorin edunvalvonnasta ja hänet tavoittaa osoitteella katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi.

Työehtosopimuksen mukaisten paikallisten korotuserien kohdennuksista neuvotellaan nyt!

Kesäkuussa on tulossa maksuun useampi palkankorotuserä. 1. kesäkuuta maksettava 2,2 % yleiskorotus kohdistuu automaattisesti kaikille hyvinvointialueiden työntekijöille. Myös 30. kesäkuuta maksettava 467 euron kertakorvaus kohdistuu kaikille, joilla on ollut voimassa oleva työsuhde hyvinvointialueilla 2.-31.5.2023 välisen ajan.

Sen sijaan 1.6. lukien maksettavat kolme paikalliserää (0,7 %, 1,2 % ja 1,5 % työehtosopimuksen alaisesta kokonaispalkkasummasta) kohdennetaan työpaikkakohtaisesti käytävien paikallisten neuvotteluiden pohjalta. Nyt on hyvin tärkeää, että luottamusmiehet ovat tietoisia kaikista edustettavistaan ja että tieto mahdollisista palkkauksen epäkohdista kulkee eteenpäin pääluottamusmiehelle!

Toimi näin:

 • Selvitä kuka on luottamusmiehesi ja ole häneen yhteydessä.
  Esimerkiksi hyvinvointialueille siirtymisen myötä muuttuneista sähköpostiosoitteista johtuen luottamusmiehet eivät ole onnistuneet tavoittamaan edustettaviaan kattavasti. Paikalliserien kohdentamisen ja ylipäätään työehtojen kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että luottamusmiehet tietävät, ketkä ovat jukolaisia fysioterapeutteja.
 • Ota asia puheeksi myös kollegan kanssa!
  Mikäli sinä tai liittoon kuuluva työtoverisi ei saanut tätä samaa viestiä sähköpostitse, käyttehän tarkistamassa sähköpostiosoitteidenne oikeellisuuden jäsenrekisteristämme. Helpoiten tämä tapahtuu asiointipalvelussamme osoitteessa https://jasenpalvelu.suomenfysioterapeutit.fi
 • Selvitä onko palkkasi oikeudenmukainen.
  • Lähtökohtaisesti jokaisella työntekijällä tulisi olla tehtävänkuvaus sekä tieto siitä, miten työn vaativuutta on arvioitu. Jos havaitset tässä epäkohtia, ilmoita niistä luottamusmiehellesi.
  • Saman vaatimustason työstä on saatava samaa palkkaa. Palkkatiedot eivät ainakaan toistaiseksi ole julkisia, joten kollegoiden ansiotasoa voi olla hankala selvittää. Jos kuitenkin epäilet, että palkkaus ei organisaatiossasi ole toteutunut yhdenvertaisesti, ilmoita siitä luottamusmiehellesi.
  • Mikäli omaat jonkinlaista erityisosaamista, sinulla voi olla oikeus henkilökohtaiseen palkanlisään. Nämä arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta tässäkin työnantajan tulee toimia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Lisien myöntäminen ei saa olla mielivaltaista, vaan työnantajalta tulisi löytyä jonkinlainen järjestelmä asian arviointiin.
 • Ovatko työhyvinvointiin liittyvät asiat kunnossa?
  Mikäli työntekosi tai oman työsi kehittäminen on vaikeutunut esimerkiksi esihenkilöiden vaihtuessa, nämäkin asiat kannattaa nostaa esille. Myös me liitossa osaamme neuvoa ja auttaa.

Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä! Suomen Fysioterapeutit on paras työelämän asiantuntija fysioterapeuteille.

 

Mitä kuuluu hyvinvointialueille?

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti