03/10/2023

Mitä palkkalaskelman tulisi sisältää?

Aluehallintoviraston palkkawebinaarissa 3.10.2023 käsiteltiin palkkausta työsuojelun näkökulmasta. Webinaarin aiheena olivat muun muassa palkkalaskelmat.  

Minkälainen on hyvä palkkalaskelma? 

Palkkalaskelman tulee sisältää palkkatiedot, eli bruttopalkka, palkanmaksukausi ja palkanmaksupäivä. Laskelmassa on oltava selkeästi eriteltynä se, mistä bruttopalkka muodostuu. Siis tehty työ, joka kuukausipalkkaisilla on kuukausi, jolta palkka maksetaan ja tuntityöntekijöillä maksukauden aikana tehdyt työtunnit. Myös mahdollisten lisien tulee olla laskelmalle kirjattuna. Näin työntekijä voi verrata tietoja omaan työaikakirjanpitoonsa ja tarkistaa, että palkka on laskettu oikein.

Myös verotiedot sekä vähennykset, joita palkasta tehdään, tulee olla kirjattuna laskelmaan. Palkasta verojen lisäksi vähennettäviä ovat muun muassa eläkemaksut, sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Jos liiton jäsenmaksun maksamisesta on sovittu työnantajaperinnän kautta, myös sen tulee näkyä palkkalaskelmassa.

Kun bruttopalkasta tehtävät vähennykset lasketaan pois, jää jäljelle nettopalkka, joka tulee ilmoittaa laskelmassa selkeästi. Mikäli työntekijä saa muita etuja, kuten luontoisetuja tai matkakorvauksia, myös nämä tulisi sisällyttää palkkalaskelmaan.  

Yleisesti palkkalaskelman tulisi olla selkeä ja helppolukuinen, jotta työntekijä näkee, mistä palkka on muodostunut ja voi tarkistaa palkan oikeellisuuden.  

Mikäli palkkalaskelmasta herää kysyttävää, olethan yhteydessä liiton erityisasiantuntijoihin!  

Mitä palkkalaskelman tulisi sisältää?

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti