18/11/2021

Monikanavarahoituksen purkamisessa otettiin aikalisä

Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Kuntoutus säilyy Kelalla ainakin vuoteen 2025 saakka eikä Kela-korvauksia poisteta. Työryhmä on päätöksessään huomioinut kiitettävästi liiton ja muiden järjestöjen näkemykset mm. uudistuksen aikataulusta ja epävarmoista vaikutuksista niin ammattilaisiin kuin kuntoutujiinkin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama monikanavarahoituksen purkamisen valmisteluryhmä aloitti selvitystyönsä noin vuosi sitten. Keväällä ja kesällä 2021 työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella, jonka jälkeen STM asetti syyskuussa 2021 parlamentaarisen työryhmän valmistelemaan monikanavarahoituksen purkamista. Työryhmän työskentely on nyt päättynyt ja loppumietintö on valmistunut. Monikanavarahoituksen purku liittyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan.

Monikanavarahoitus koskettaa fysioterapiaa läheisesti sekä yksityisistä palveluista maksettavan korvauksen (ns. Kela-korvaus) että Kelan järjestämän kuntoutuksen osalta. Monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvät lisäksi matka- ja lääkekorvaukset.

Kelan asema säilyy toistaiseksi

Parlamentaarinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutuspsykoterapia ja harkinnanvarainen kuntoutus säilyvät Kelan vastuulla toistaiseksi, ainakin vuoteen 2025 saakka. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia ei poisteta, asiaa voidaan arvioida uudelleen hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa.

Työryhmän päätös on huojentava ja Suomen Fysioterapeuttien antamien lausuntojen mukainen. Sote-uudistuksen toimeenpanon aikana suuria muutoksia kuntoutukseen ei ole tarkoituksenmukaista tehdä. Hyvinvointialueiden toiminnalle tulee antaa mahdollisuus vakiintua. Työryhmä piti tärkeänä, että hyvinvointialueet osoittavat kykenevänsä järjestämään kuntoutusta alueillaan riittävässä laajuudessa.

Fysioterapian kannalta yksityisten palveluiden Kela-korvausten säilyminen on hyvä asia, etenkin koska niihin linkitetty lähetekäytäntö on keskeinen mekanismi asiakkaiden ohjautumisessa fysioterapiaan.

» Lue STM:n tiedote asiasta täältä.
» Lue työryhmän mietintä täältä.