29/05/2020

Myös Avainta-aloilla päästiin sopimukseen työehdoista

 

Kuntia lähellä olevissa yhtiöissä noin 45 000 palkansaajaa koskevan Avaintyönantajat Avaintan työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen eilen. Osapuolten hallinnot hyväksyivät uudet työehdot tänään perjantaina 29.5.2020. Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen pitää sopimuksen syntymistä huojentavana. Neuvotteluita on käyty jo tammikuusta alkaen.

–Hyvä, että myös Avainta-aloilla päästiin muiden sektorien tapaan vihdoin eroon kiky-tunneista ja palkankorotukset saatiin yleisen linjan mukaisina, hän toteaa.

1.4.2020-28.2.2022 voimassa olevassa sopimuksessa palkat nousevat 26 euroa tai vähintään 1, 22 prosenttia elokuun alusta. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä.

–Neuvotteluja käytiin pitkään ja keskustellen. Osapuolien kipupisteet ja kynnyskysymykset selkiytyivät ja pääsimme lopulta neuvottelutulokseen, joka poikkeuksellisissa olosuhteissa on toki kompromissi, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm sanoo.

Kiky-tunnit poistuvat 17. elokuuta. Samalla myös viikkotyötuntien määrät palautuvat 30 minuuttia lyhyemmiksi. Säännöllisen työajan lisäksi työnantaja voi tarjota 6 tuntia lisätyötä ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen. 1.9.-31.12.2020 lisätyötunteja voi tarjota 3+3 tuntia. Luottamusmies ja työnantaja voivat sopia lisätuntien jakautumisesta myös toisin. Koulutukseen käytetty aika luetaan työajaksi, kun se on työnantajan määräämää. Myös matkakustannusten korvaukset maksetaan jatkossa työnantajan määräämästä työmatkasta.

Avainta-työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, OAJ, KTN sekä Jyty ja JHL sekä työnantajien Avainta. JUKOa neuvotteluissa edustivat neuvottelupäällikkö Minna Holm. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja Terveys KTN (ml. Insinööriliitto) toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä. OAJ:n neuvottelija on Kristiina Johansson ja KTN:n Tomas Wass.