13/03/2023

Myös yksityisen terveyspalvelualan palkankorotuksista neuvotellaan parhaillaan

Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) sovittiin kesän 2022 työehtosopimusratkaisun yhteydessä, että vuoden 2023 palkankorotukset sidotaan tiettyjen vientialojen tuleviin palkkaratkaisuihin. Verrokkialoina toimivat Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus.

Vuoden 2023 korotuksista ei haluttu sopia vielä viime keväänä, koska tuolloin ei tiedetty miten inflaatio tulee vaikuttamaan ostovoimaan. Lisäksi haluttiin varmistaa, että terveyspalvelualan palkankorotusten taso vastaa muilla sopimusaloilla sovittua ns. yleistä linjaa.

Terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisussa on sovittu vuoden 2023 palkankorotusten osalta, että palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Jos kuitenkin ns. verrokkialojen (Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus) palkankorotustaso ylittää 1,9 %, tuosta ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisesti neuvoteltavana palkkaeränä. Paikallisen erän suuruus on kuitenkin enintään 0,4 %, loput maksetaan yleiskorotuksena.

Paikallisen erän osalta on sovittu, että jos sen jakamisesta ei työpaikoilla päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6. vain yleiskorotus ja em. verrokkialoihin perustuva mahdollinen ylitys maksetaan 1.11.2023 yleiskorotuksena.

Yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Terveyspalvelualan Unioni käy parhaillaan työnantajaliiton kanssa neuvottelua siitä, mikä on edellä todettujen verrokkialojen palkkaratkaisujen vaikutus terveyspalvelualalla eli kesäkuun palkankorotusten suuruus. Näissä neuvotteluissa määräytyvät sekä yleiskorotuksen että paikallisen erän suuruudet. Jos korotustasosta ei osapuolten välillä päästä yhteisymmärrykseen, asia siirtyy valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Neuvotteluosapuolet ovat meiltä palkansaajapuolelta Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry.