24/01/2020

Neuvottelukevät käynnistyy odottavissa tunnelmissa

Kevään työehtosopimusneuvottelut koskettavat Suomen Fysioterapeuttien jäsenistöä useammalla sektorilla. Enemmistö kuuluu kunnallisen työ- ja virkaehtosopimus KVTES:n piiriin, jonka osalta neuvottelut käynnistyivät tammikuun puolivälissä. Tämän jälkeen seuraavaksi suurin joukko jäseniä asettuu yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES:n piiriin. Näiden lisäksi jäsenistöä on myös Avaintan, yliopistosektorin, työterveyshuollon, valtion sekä yksityisen sosiaalialan työehtosopimusten piirissä.

Suomen Fysioterapeuttien keskeinen tavoite neuvottelukierroksella on saada vihdoin kohennusta alan laahaavaan palkkatasoon. Fysioterapeutit ovat korkeakoulutettujen asiantuntijoiden ammattiryhmä. Silti esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan kunta-alalla lähihoitajien ansiot ovat suuremmat. Alan palkkaluokitteluperusteet kaipaavat kipeästi parannusta, eikä nykyinen rinnastus hoitotyöhön ole toimiva. Ansiotason tulee nousta.

Teetimme kyselyn palkansaajilla ja tiedustelimme heidän odotuksiaan edunvalvontaan ja neuvotteluihin. Tehtävien haasteellisuuteen ja omaan koulutustasoon nähden matala palkka nousi tässä selkeästi esiin, kertoo liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Kunnallisella puolella fysioterapeuttien palkat ovat keskimäärin hieman alle 2700 euroa. Tämä tarkoittaa, että jäämme yli 500 euroa kunnallisesta kokonaispalkkojen keskiansiosta, Mäkinen jatkaa. –Fysioterapeuttien tavoitteita on tarkasteltu ensimmäistä kertaa vasta viime neuvottelukierroksella, joten takamatkaa on ehtinyt kertyä paljon.

Ongelmat palkkatasossa eivät kosketa ainoastaan julkista sektoria. Mäkisen mukaan myös yksityisellä puolella tilanne on huolestuttava.

Koko ala on palkka- ja hintakuopassa!

Osaavat neuvottelijat ja yhteistyö ovat vahvuutemme

Julkisen alan neuvotteluissa Suomen Fysioterapeutteja edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kokeneet neuvottelijat. Samalla Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n myötä rakentunut yhteinen edunvalvonta toimintaterapeuttien kanssa synnyttää vahvan kuntoutusalan rintaman. Pystymme tehokkaasti nostamaan neuvotteluihin meille tärkeitä asioita.

Meillä on äärettömän kokeneet ja taitavat neuvottelijat, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren, jotka tietävät tarkkaan tämän hetkisen tilanteen, kehuu Mäkinen.

Löfgren on jo useampaan otteeseen nostanut esille fysio- ja toimintaterapeuttien palkkojen takamatkaa sekä sitä, miten ankarasti esimerkiksi lomarahojen leikkaukset ovat kurittaneet julkista sektoria jo kolmen vuoden ajan. Luukkainen puolestaan on korostanut kiky-tunneista luopumisen tärkeyttä. Hänen mukaansa julkinen sektori ei voi enää jatkaa talkoita.

Yksityisen sektorin neuvottelupöydässä Tiina Mäkinen edustaa Kuntoutusalan Asiantuntijoita. Mukana on kaikkiaan kahdeksan liittoa – JHL, Jyty, Talentia, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Suomen Puheterapeuttiliitto, Terveydenhoitajat, Suomen Työterveyshoitajaliitto ja Kuntoutusalan Asiantuntijat.

Neuvottelukeväästä on odotettavissa kiireinen ja haastava.

Asioita neuvottelupöydissä on paljon ja tällä hetkellä tilanne on odottava, summaa  Mäkinen.

Vaikka kyseessä ei ole keskitetty palkkaratkaisu, vaikuttavat vientiteollisuuden linjaukset myös meitä koskettaviin sopimuksiin. Sopimukset umpeutuvat maaliskuun loppuun ja perinteisesti neuvottelutahti kiihtyy, mitä lähemmäs sopimuskauden päätöstä mennään, hän jatkaa.

Ole aktiivinen ja seuraa tilannetta!

Suomen Fysioterapeuttien verkkosivuilla julkaistaan viikolla 5 kokonaan oma osio työehtosopimusneuvotteluihin ja niitä mahdollisesti seuraaviin työtaistelutoimiin liittyen. Näin jokainen, jota asia koskettaa, löytää itseään koskevat tiedot ja ohjeet helposti ja nopeasti. JUKOn (www.juko.fi) ja Terveyspalvelualan Unionin (www.terveyspalvelualanunioni.fi) viestintäkanavat kannattaa lisäksi ottaa seurantaan.

Hyvin olennaista on myös pitää omat jäsentiedot ajan tasalla liiton jäsenrekisterissä.

Jäsenten tulee valmistautua seuraamaan liitosta tulevaa ohjeistusta, Mäkinen muistuttaa. –Työpaikkatiedot ja yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla. Viestimme jäsenille työpaikkakohtaisesti, jos tilanne sitä vaatii.

 

Tutustu myös näihin:

JUKO: Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren luottaa viime hetken paineeseen

JUKO: Ihmisiä työmarkkinauutisten takana – Olli Luukkainen haluaa oppia tuntemaan neuvottelukumppaninsa

JUKO: Kunta-ala avasi julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut