08/03/2024

Neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta alkavat

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä edustava Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala HALI ry aloittavat neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Unionin neuvottelutavoitteiden keskiössä on palkkaratkaisut.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen edeltävä sopimuskausi alkoi 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. Työehtosopimus on irtisanottu ja uutta sopimusta tavoitellaan 18.3. alkavissa neuvotteluissa.

Edellisellä neuvottelukierroksella saavutettiin tärkeä tavoite tasa-arvon parantumisesta työelämässä Terveyspalvelualan Unionin ajaman oikeudenmukaisemman perhevapaamallin myötä. Kahden vuoden takainen sopimusratkaisu tukee sukupuolineutraalia perhekäsitystä ja parantaa vanhempien keskinäistä tasa-arvoa sekä helpottaa perheiden työn ja arjen yhteensovittamista. Saavutettu perhevapaaratkaisu oli yksi kevään 2022 työmarkkinakierroksen edistyksellisimmistä.

Tällä kierroksella Terveyspalvelualan Unioni tavoittelee työehtosopimusneuvotteluissa ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa lisääviä palkkaratkaisuja.

Neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta alkavat

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti