26/04/2023

Neuvottelut yksityisen terveyspalvelualan palkankorotuksista jatkuvat

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES on voimassa kevääseen 2024 asti, eli tällä hetkellä neuvotellaan ainoastaan kuluvan vuoden palkankorotuksen tasosta.

Palkankorotusten vähimmäistasosta sovittiin kesällä 2022 tehdyn työehtosopimusratkaisun yhteydessä. Tällä hetkellä neuvotteluita käydään siitä, kuinka paljon vuoden 2023 palkankorotus nousee niin sanottujen verrokkialojen, eli tiettyjen vientialojen, palkkaratkaisun myötä.

Neuvotteluissa ei toistaiseksi ole löydetty ratkaisua, joten valtakunnansovittelijalta on pyydetty vapaaehtoista sovittelua. Neuvotteluosapuolet ovat palkansaajapuolelta Terveyspalvelualan Unioni, joka edustaa myös Suomen Fysioterapeuttien jäseniä, ja työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry.

Tiedotamme asiasta lisää sen edetessä.