24/03/2022

Neuvottelutilanne kunta-alalla ja yliopistosektorilla

Kunta-alan sovittelussa oli eilen keskiviikkona 23.3. teemana palkkaohjelma. Suomen Fysioterapeuttien jäseniä edustava neuvottelujärjestö JUKO korostaa, että palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita. JUKO tavoittelee monivuotisella ohjelmalla palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta, ansiokehityksen turvaamista sekä työn veto- ja pitovoiman parantamista. Kestoksi JUKO esittää neljästä kuuteen vuotta.

JUKOn palkkaohjelmatavoitetta voidaan tarkemmin luonnehtia kuntien ja hyvinvointialueiden ansiokehitys- ja saatavuusohjelmaksi. Sille JUKO on esittänyt neuvotteluissa nämä perustelut:

 • varmistaa kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuudet pätevän henkilöstön pitoon ja rekrytointiin
 • parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
 • varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta
 • korkeakoulututkintoa edellyttävien tehtävien vähimmäispalkkoja tulisi korottaa asteittain vähintään 3.000 euroon kuukaudessa, ja palkkaohjelma ohjaa myös tähän päämäärään
 • varmistaa, että ansiokehitys ei jää jälkeen yleisistä työmarkkinoista, sekä kompensoida palkkaliukumien vähäisyyttä ja kannustaa paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen
 • vähentää segregoitumisesta eli eriytymisestä aiheutuvia haittoja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin ja parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • kaventaa vastaavan koulutustason edellyttämien tehtävien välisiä palkkaeroja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin
 • kannustaa kouluttautumaan ja syventämään osaamista läpi työuran

Kohdennuksia sopimusaloittain

JUKOn esityksen mukaan palkkaohjelman toteutus sitoisi osapuolia voimassaoloaikanaan virka- ja työehtosopimuskausien päättymisten jälkeenkin. Ohjelma koskisi kaikkia kunta-alan sopimuksia: KVTES, OVTES, LS, TS ja SOTE-sopimus.

Kunta-alan pääryhmän alaisuudessa palkkaohjelmasta sovittaisiin kustannusraami, jonka pohjalta sopimusalat kohdentaisivat siihen varattua rahaa. Tässä otettaisiin huomioon:

 • sopimusalakohtaiset erityispiirteet
 • tehtävien kelpoisuusehdot ja niissä tapahtuneet muutokset, jotka käytännössä ovat lisänneet tehtävien vaativuutta
 • johtamis- ja esimiestehtävien vaativuus suhteessa johdettavien/alaisten tehtävien vaativuuteen
 • palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkkauksen suhde verrokkiryhmien palkkaukseen

Neuvottelut jatkuvat tänään torstaina 24.3. ja teemana jälleen palkkaohjelmat.

Yliopistoneuvottelut: pöydässä jälleen perhevapaat

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat myös eilen 23. maaliskuuta.

JUKO tavoittelee sopimusteksteihin sukupuolineutraalia terminologiaa ja yhtä suurta määrää palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle. Tavoite vastaa 1. elokuuta voimaan tulevaa lakiuudistusta.

Yliopistolla on nyt todella hyvä mahdollisuus näyttäytyä perheystävällisenä työpaikkana, JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa.

Yliopistosektorin neuvottelut jatkuvat perjantaina 25. maaliskuuta.