10/06/2024

Neuvottelutulos yksityiselle terveyspalvelualalle

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saatu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan lisää, kun osapuolet ovat käsitelleet sen hallinnoissaan.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen tänään 10.6.2024. Uusista työehdoista päästiin sopuun Hyvinvointiala HALI ry:n ja Terveyspalvelualan Unionin välillä pitkän neuvottelu- ja sovittelurupeaman jälkeen.

Kuntoutusalan Asiantuntijat, johon kuuluvat Suomen Fysioterapeutit sekä Toimintaterapeuttiliitto, neuvottelee työehtosopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Unionissa on mukana yhteensä kahdeksan järjestöä. Unionin solmima työehtosopimus on normaalisitova eli se sitoo tietyin ehdoin työnantajia, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Alalla on myös sisällöltään lähes identtinen, yleissitova työehtosopimus. Sen sopijaosapuolet ovat Hyvinvointiala HALI ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Neuvottelutulos yksityiselle terveyspalvelualalle

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti