17/04/2019

Nimitys: Sini Tervo aloitti Kuntoutusalan Asiantuntijoiden juristina

OTM Sini Tervo on valittu Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n juristiksi 1.4.2019 alkaen. Hänen pääasiallisia tehtäviään ovat kahden jäsenliiton jäsenpalvelut sekä kuntoutusalan edunvalvontatyö.

”Olen innoissani tehtävästä, koska siinä yhdistyvät kaksi mielenkiintoni kohdetta: vaikuttaminen sekä yhteiskunnan kehittämiseen että yksilön oikeuksien parantamiseen. Uskon aidosti tähän työhön, koska näen, että kuntoutuksella on hyvin merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, ja sitä haluan edistää”, Sini Tervo sanoo.

”Kuntoutusalan Asiantuntijat halusi nimityksellä vahvistaa juristipalveluita jäsenistölle, sillä valmistaudumme jo vuoden 2020 työehtosopimusneuvotteluihin”, liiton 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg kertoo.

”Tässä on varsin laaja työnkuva, ja äärimmäisen mielenkiintoinen! Työssäni on aivan keskeistä palvella Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien jäseniä. Tulen myös esittäytymään molempien liittojen tilaisuuksiin”, Sini Tervo kertoo.

”Tarvitsemme vahvempia juristipalveluja myös siksi, että sosiaali- ja terveysalalla on odotettavissa paljon muutoksia lähitulevaisuudessa”, 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen sanoo.

Sini Tervo on ollut mukana edunvalvontatyössä jo opiskeluajoistaan lähtien. ”Koen sen merkitykselliseksi työksi. Aloitin nuorisovaltuustosta, ja olen sen jälkeen ollut mukana esimerkiksi opiskelijajärjestöissä ja Lakimiesliiton hallituksessa”, hän kertoo.

Lääkintä- ja työoikeus tärkeää

”Työoikeus, lääkintä- ja bio-oikeus ovat olleet aina ne aiheet, joihin olen paneutunut eniten. Tämä Kuntoutusalan Asiantuntijoiden tehtävä on siis aivan täydellinen tehtävä, koska työssä korostuvat erityisesti lääkintäoikeudelliset ja työoikeudelliset ulottuvuudet. Kuntoutusalaa tunsin ennestään seurattuani lääkintäoikeuden kehitystä. Tässä on nyt upea mahdollisuus oppia alan substanssia lisää”, Sini Tervo kertoo.

Sini Tervo on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Hän opiskeli ylimääräisenä sivuaineena perinnöllisyystiedettä ja kirjoitti myös pro gradu -työnsä perimään puuttumisen juridisista ulottuvuuksista perinnöllisten sairauksien hoidossa.

”Tulen lääketiede- ja sairaanhoitosuvusta, ja olen aina ollut kiinnostunut lääketieteellisistä kysymyksistä. Valitsin pro graduni aiheeksi perimän muokkaamisen, koska se on juridisesti todella mielenkiintoinen aihe: yksilön itsemääräämisoikeus on siinä keskeisessä asemassa”, Sini Tervo kertoo.

Lisätietoja
Kuntoutusalan Asiantuntijat
Juristi, OTM Sini Tervo, sini.tervo@kuntoutusala.fi
P. 045 204 8552

1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, tiina.makinen@kuntoutusala.fi
P. 040 507 7382

2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, kristina.holmberg@kuntoutusala.fi
P. 040 759 5588

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on akavalainen kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. Vuonna 2015 perustetussa liitossa on kaksi jäsenjärjestöä: Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit. Niissä on yhteensä noin 11 000 jäsentä. www.kuntoutusala.fi