15/02/2019

Oletko saanut markkinaoikeudelta lausumapyynnön?

Markkinaoikeuden lausumapyynnöt Kelan kilpailutusta koskevassa asiassa ovat herättäneet kysymyksiä Suomen Fysioterapeuttien jäsenistössä.

Markkinaoikeudesta pyydetään lausuma vain niiltä, joiden asemaan markkinaoikeuden ratkaisu voisi vaikuttaa. Käytännössä markkinaoikeus katsoo, kenen palveluntuottajan asema voisi muuttua heidän päätöksensä takia, ja näille palveluntuottajille varataan tilaisuus antaa oma lausumansa valituksesta. Palveluntuottaja saa mahdollisuuden lausua omaan asemaansa vaikuttavasta asiasta.

Tämän lausuman antaminen ei ole pakollista, mutta sen antaminen voi vaikuttaa asian käsittelyyn markkinaoikeudessa. Markkinaoikeudella on oikeus muuttaa Kelan päätöstä valituista palveluntuottajista ja/tai velvoittaa Kela korjaamaan virheellinen menettely. Markkinaoikeuden ratkaisulla voi olla vaikutusta osaan (tai jopa kaikkiin) valituista palveluntuottajista.

Lausumassa pyydetään yleensä hylkäämään valitus, ja perustellaan, miksi lausumanantajana oleva palveluntuottaja on tullut valita kilpailutuksessa. Lausumassa voi myös perustella, miten Kelan päätöksen kumoaminen aiheuttaisi palveluntuottajalle haittaa. Lisäksi lausumassa voi pyytää korvaamaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jos lausuman laatimisessa on esimerkiksi käyttänyt lakimiestä.

Millainen markkinaoikeuden ratkaisu voisi tällaisessa asiassa olla?

Markkinaoikeus voi:

  • kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan
  • kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä
  • velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä
  • määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Markkinaoikeus voi myös määrätä maksamaan hyvityssakkoa, jos esimerkiksi päätöksen kumoaminen aiheuttaisi suurempaa haittaa kuin kumoamisen edut olisivat.

Lisätietoja markkinaoikeuden prosessista saa markkinaoikeuden sivuilta: https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/oikeudenkayntiohjeet/hankinta-asiat