09/02/2024

Opinnäytetyöstipendit Mari Virralle ja Suvi Jurvalle

Suomen Fysioterapeuttien vuoden 2023 opinnäytetyöstipendien saajat on valittu.


Alempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin sai Suvi Jurva Oulun ammattikorkeakoululla tehdystä työstä Toiminnallisen sähköstimulaation vaikutuksia aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kävelyyn (kuvaileva kirjallisuuskatsaus). Työ on tehty yhdessä Meeri Ikosen ja Valtteri Smedsin kanssa.

Ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin sai Mari Virta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta työllään Onnistuneen sisäisen viestinnän tekijöitä Eloisan kotihoidossa.


Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendin sekä alempi- että ylempi korkeakoulututkinto -sarjoissa. Palkittavan opinnäytetyön aiheen tulee olla yleisesti merkittävä fysioterapian ammatin kehittämisen kannalta. Ehdotuksen saajasta tekevät opettajat. Stipendin arvo on molemmissa sarjoissa 500 euroa.

Paljon onnea, Suvi ja Mari!