26/09/2023

Opintotukilakiin luvassa muutoksia 

Mikäli maan hallituksen esitys toteutuu suunnitellusti, ensimmäiset muutokset opintotukilakiin saattavat astua voimaan jo tammikuun alusta. Muutosten tarkoituksena on turvata paremmin päätoimisen opiskelun edellytyksiä ja opintolainan riittävyyttä. 

Opintorahan huoltajakorotukseen esitetään 1.1.2024 voimaan astuvaa tasokorotusta, joka olisi suuruudeltaan 30 euroa kuukaudessa. Huoltajakorotuksen suuruus olisi näin ollen jatkossa 141,63 euroa kuukaudessa ja koko opintorahan suuruus lasta huoltavalla opiskelijalla 421,01 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi opintolainan valtiontakauksen kuukausittaista määrää ehdotetaan korotettavaksi 650 eurosta 850 euroon Suomessa opiskelevilla ja 800 eurosta 1000 euroon ulkomailla opiskelevilla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden valtiontakauksen määrä nousisi 300 eurosta 400 euroon. 

Korotusten ohella muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertoja lukukauden aikana esitetään lisättäväksi opintolainan riittävyyden parantamiseksi ja sen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi. Esityksen mukaan opintolaina olisi jatkossa nostettavissa vuosittain vähintään neljässä erässä, kahdesti lukukaudessa. 

Lisäksi hallitus esittää, että enintään 12 kuukautta kestäviin opintoihin myönnetty opintolaina olisi jatkossa nostettavissa vähintään joko kahdessa tai neljässä erässä riippuen siitä, onko kyse korkeakouluopinnoista vai muista opinnoista. Nykyisin enintään 12 kuukautta kestäviin opintoihin myönnetty opintolaina on voitu nostaa vain yhdessä erässä. 

Tavoitteena täysipäiväinen opiskelu ilman toimeentulotukea 

Opintotuen tavoitteena on mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu, joten opintotuen tasossa on tarkoitus ottaa huomioon opintotuen ostovoiman heikkeneminen, opintorahaan kohdistuva indeksitarkistusten määräaikainen jäädytys sekä asumistuen uudistuksen vaikutukset opiskelijoiden toimeentuloon.  

Esityksen tavoitteena on myös ehkäistä toimeentulotuen tarvetta niillä opiskelijoilla, joilla opintotuen nykyinen taso ei riitä turvaamaan opintojen aikaista toimeentuloa. 

Muiden kuin huoltajakorotusten osalta uusi laki tulisi voimaan 1.8.2024 lukien. 

Kuva: Oleksii/stock.adobe.com