16/06/2020

Korona toi opiskelijoille epävarmuuden

 

Noin puolet Suomen Fysioterapeuttien jäsenkyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoo voivansa koronaepidemian vuoksi huonommin kuin aiemmin. Ero on selkeä muihin vastaajaryhmiin verrattuna. Esimerkiksi palkansaajina ja yrittäjinä toimivista valtaosa kertoi, ettei koronalla ole juurikaan ollut vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. 

Koronaepidemian seurauksena opiskelijat kokevat huolta muun muassa työharjoittelun toteutumisesta, käytännön kohtaamisten vähentymisestä opintojen siirryttyä verkkoon sekä omasta taloudellisesta tilanteesta yleisesti. 

Työharjoittelu on merkittävä osa ammattiin kasvamista

Erityisesti koronan vaikutukset harjoittelumahdollisuuksiin ovat aiheuttaneet huolta opiskelijoiden keskuudessa. Lähes puolella vastaajista (46 %) jo suunniteltu harjoittelu on peruuntunut tai keskeytynyt ja siirtynyt myöhempään ajankohtaan. Epävarmuus harjoittelun järjestymisestä huolettaa monia. Työharjoittelu on keskeinen osa ammattilaiseksi kehittymistä, joten mahdolliset sovelletut ratkaisut lisäävät myös epävarmuutta omien työelämävalmiuksien riittävyydestä.  

Suomen Fysioterapeutit on jo pitkään ollut huolissaan opiskelijoiden alati heikkenevistä harjoittelumahdollisuuksista. Liiton kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen vetoaa alan toimijoihin, jotta nämä tarjoaisivat aktiivisesti opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Hän toivoo, että harjoittelua ei nähtäisi työläänä ja ylimääräisenä, vaan päinvastoin mahdollisuutena. 

Harjoittelusta on etua yrittäjille itselleenkin. Se on hyvä tapa kasvattaa verkostoa tulevaisuuden rekrytointeja silmällä pitäen, Häkkinen muistuttaa.

Esimerkiksi sijaisuuksiin tai kesätöihin on aina mukavampi palkata henkilö, joka on valmiiksi tuttu. 

Kestääkö opiskelijan talous poikkeusajan yli?

Moni on kokenut raskaaksi myös opintojen siirtymisen verkkoon. Luontaisen vuorovaikutuksen vähentyminen kasvattaa opiskelijan omaa vastuunottoa opintojensa etenemisestä. Samalla mahdollisuudet käytännön taitojen harjoittamiseen eri kursseilla ovat hankaloituneet. Erityisjärjestelyistä huolimatta noin 70 % vastaajista kuitenkin uskoo valmistuvansa suunnitellussa aikataulussa. 

Opintoihin liittyvien poikkeusjärjestelyjen lisäksi useat kokevat huolta omasta taloudestaan. Koronan myötä moni on menettänyt kesätyöpaikkansa. 

–Kesätyöt ovat merkittävä osa opiskelijoiden muutenkin tiukassa taloudessa. Niiden peruuntuminen voi aiheuttaa ison loven opiskelijan lompakkoon, toteaa liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen. 

Häkkisen tavoin myös Mäkinen toivoo työnantajilta harjoittelumyönteistä asennoitumista kaikkien sektoreiden työnantajilta. Ohjatun harjoittelun merkitys ammatillisen osaamisen kasvussa on korvaamatonta alan tuleville kollegoille.   

 

Suomen Fysioterapeutit toteutti huhti-toukokuun vaihteessa jäsenistölleen kyselyn koronaepidemian vaikutuksista fysioterapeuttien ja fysioterapeuttiopiskelijoiden arkeen. Kyselyyn vastasi 1 166 jäsentä.