04/01/2023

Opparivartit avaavat tuoretta tutkimustietoa 10.1.2023 alkaen

Suomen Fysioterapeutit järjestää vuoden 2023 ajan kuukausittain Opparivartti-teemawebinaareja, joissa valmistuvat opiskelijat pääsevät kertomaan tutkimustuloksistaan muille ammattilaisille. Sarja käynnistyy tiistaina 10.1.2023 klo 12.00.

Opparivartti-webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jokaiselle esiteltävälle työlle on varattu aikaa 15 minuuttia. Jatkossa webinaareja järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina, eli kevään 2023 aikana seuraavasti: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 6.6.2023. Tallenteet julkaistaan myöhemmin liiton YouTube-kanavalla.

Ensimmäisellä kerralla esittelyssä ovat Violeta Ivanovan ja Jaana Ruotsalaisen työt:


Violeta Ivanova, 2020: Carpal Tunnel syndrome symptoms in Esports players 

Satakunnan ammattikorkeakoululla tehdyssä opinnäytteessä tarkastellaan rannekanavaoireyhtymän syntyyn liittyviä riskitekijöitä e-urheilijoilla. Miten hallitsevia oireet ovat ja minkälaisin keinoin niiden syntyä voidaan ehkäistä?


Jaana Ruotsalainen, 2022: Rhythmic exercises as tools for rehabilitation following cerebellar stroke: a case study integrating music therapy and physiotherapy techniques

Jyväskylän yliopistolla tehty tutkimus on julkaistu vertaisarvioituna artikkelina Nordic Journal of Music Therapy -lehden numerossa 5/22. This article explores the use of music and multisensory stimuli in the construction of compensatory neural networks for motoric functioning in a patient recovering from cerebellar strokes (CS). This study aimed to address the real-world clinical concern of patients having a passive role in therapy, by arousing the client’s interest and self-motivation in rehabilitation.


Katselulinkki | www.suomenfysioterapeutit.fi/opparivartti