30/01/2024

Pirkanmaan hyvinvointialue harmonisoi fysioterapeuttien peruspalkat

Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkojen harmonisoinnin ensimmäinen vaihe on fysioterapeuttien osalta saatu valmiiksi. Korotus nosti fysioterapeuttien alimpia tehtäväkohtaisia palkkoja 2587 eurosta 2800 euroon. Korotuksen piirissä oli 358 työntekijää, joiden palkka nousi keskimäärin 121 euroa. Enimmillään korotus oli 213 euroa.

Pirkanmaan hyvinvointialueelta kerrotaan kuitenkin harmonisointityön olevan kokonaisuutena vielä merkittävästi kesken. Siitä on tehty vasta noin kolmannes.

Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen kertoo, että puutteita on vielä esimerkiksi suoravastaanottoa tekevien fysioterapeuttien palkoissa.

Palkkaharmonisaation toteuttaminen aloitettiin Pirhassa matalimmista palkoista, joten niiden nousu aiheutti sen, että esimerkiksi suoravastaanotosta saatava lisäkorvaus on jäänyt suhteellisesti liian pieneksi, hän sanoo.

Partanen kuitenkin muistuttaa, että hyvinvointialueilla on lakisääteisesti kolme vuotta aikaa toteuttaa palkkaharmonisaatio kokonaisuudessaan. Toisaalta harmonisoinnin myötä tulevia palkankorotuksia ei kuitenkaan makseta takautuvasti siltä ajalta, jolloin harmonisointia ei ole vielä tehty.

Partanen kannustaa kaikkia tarkkailemaan oman palkkansa tilannetta. Myös tehtävän vaativuuden arvioinnin ja tehtävänkuvausten on hyvä olla ajan tasalla.

Mikäli asiassa ilmenee epäselvyyksiä, kannattaa välittömästi olla yhteydessä esihenkilöön tai paikalliseen JUKO:n pääluottamusmieheen. He voivat viedä asiaa eteenpäin, hän ohjeistaa.

Mikä ihmeen palkkaharmonisointi?

Hyvinvointialueille siirtyi aiemmin eri työnantajien palveluksessa ollutta henkilöstöä. Erilaiset työsuhteiden ehdot voivat tämän kaltaisissa tilanteissa olla voimassa väliaikaisesti, mutta työnantajan on kohtuullisessa ajassa yhdenmukaistettava, eli harmonisoitava, samaa työtä tekevien palvelussuhteiden ehdot.

Hyvinvointialueiden velvollisuutena on rakentaa työ- ja virkaehtosopimusten mukainen paikallinen palkkausjärjestelmä ja tehdä harmonisointisuunnitelma. Harmonisointi itsessään on toteutettava niin, että saman työnantajan palveluksessa, yhtä vaativassa työssä, tehtäväkohtaiset palkat nostetaan vastaamaan korkeinta maksettua palkkaa. Velvoite koskee kaikkia palkan osia.

SOTE-työehtosopimuksessa harmonisoinnille on määrätty kolmiportainen aikataulu, joka jakaa kustannukset vuosille 2023-2024 seuraavasti:

  • 1,5 prosenttia 1.6.2023 | paikallinen järjestelyerä
  • 2,5 prosenttia 1.10.2024 | paikallinen järjestelyerä
  • 2,0 prosenttia 1.6.2025 | paikallinen järjestelyerä

 

Pirkanmaan hyvinvointialue harmonisoi fysioterapeuttien peruspalkat

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Lomalla 15.-19.4.2024