18/04/2024

Pohjois-Pohjanmaa on pitkällä kotikuntoutuksen kehittämisessä

Suomen Fysioterapeuttien webinaarisarja Työelämän hyvät käytännöt jatkui 17.4.2024, jolloin aiheena oli Moniammatillinen kotikuntoutus Pohteella. Webinaarissa kuultiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tehdystä kotikuntoutuksen kehittämistyöstä. Kuntoutus on tunnistettu Pohteen strategiassa hyvin ja palvelujärjestelmää on pyritty kehittämään hyvinvointialueen väestöpohjan ja maantieteen erityispiirteet huomioiden.

Kotiin annettavat palvelut ovat yksi Pohteen järjestämissuunnitelman kärkiteemoista. Kotikuntoutus jakautuu kolmelle tasolle: ennaltaehkäisevä-, arvioiva- ja tehostettu kotikuntoutus. Lisää tietoa tasoista löydät paitsi webinaarista, myös Innokylästä.

Arviointijaksot ovat olleet Pohteen kehittämistyön kärjessä ja niiden tulokset ovat olleet hyviä.

– Noin 40 prosenttia arviointijaksolle osallistuneista selviää jakson jälkeen ilman säännöllistä kotihoitoa ja isolla osalla kotihoitoa tarvitsevistakin palveluntarve kevenee, iloitsee vastuuyksikköpäällikkö Tuomas Alatalo.

Kotikuntoutusta on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla jo ennen sote-uudistusta. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä kehittämistyötä syvennettiin ja kotikuntoutuksen henkilöstön määrään ja osaamiseen panostettiin vahvasti. Kehittämistyön tuloksia on juurrutettu  arkeen esimerkiksi sparraustoiminnalla, josta löydät niin ikään tietoa Innokylästä.

– Terapiahenkilöstön kesken kehittämistyön kokemuksia jaettiin kotikuntoutuksen porinapiireissä, jotka mahdollistivat alueellisten kokemusten jakamisen ja näistä oppimisen, kertoo Kuusamossa toimiva fysioterapeutti Virpi Vimpari.

Pohteella kotikuntoutuksen lähtökohtana pidetään asiakkaan yksilöllistä tarvetta ja kuntoutuksen tavoitteita. Kotikuntoutuksessa organisaation eri hallinnonaloilla työskentelevien ammattilaisten yhteistyöhön on panostettu vahvasti ja moniammatillinen yhteistyö on kotikuntoutuksen tärkeimpiä kulmakiviä.

Pohjois-Pohjanmaa on pitkällä kotikuntoutuksen kehittämisessä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti