16/04/2019

Pohjoismaiset fysioterapeuttiliitot kokoontuivat Porvoossa

Vuosittain järjestettävän Pohjoismaisen kokouksen isäntämaana toimi tänä vuonna Suomen Fysioterapeutit. Porvoon Haikon kartanossa pidettyyn Pohjoismaiseen kokoukseen osallistuivat Ruotsin, Islannin, Tanskan ja Norjan liittojen edustajia. Pohjoismaiset liitot jakoivat kokemuksia, oppivat ja saivat uusia ideoita.

Pohjoismainen yhteenliittymä on erityisen arvokas, koska terveydenhuoltojärjestelmät muistuttavat toisiaan. On tärkeää, että ala kehittyy samaan suuntaan maailmanlaajuisesti.

Norjalla (kuva 3) on kolme terveyspoliittista pääteemaa: kansalaisten terveys, työ ja terveys sekä kuntoutus. Huolta herättävät kuntoutukseen käytettävän ajan väheneminen erikoissairaanhoidossa ja kuntoutuspalveluiden maantieteelliset erot.

Tanskassa (kuva 4) saavutettiin juuri läpimurto, kun maan hallitus päätti sallia fysioterapeuttien suoravastaanotot yksityissektorilla.

Ruotsissa (kuva 5) kampanjoidaan parhaillaan teemalla ”Terveellisempi Ruotsi kaikille”. Kampanja sisältää konkreettisia ehdotuksia, miten fysioterapeutteja voi hyödyntää entistä paremmin terveydenhuollossa, kouluissa, työelämässä ja koko yhteiskunnassa.

Islannissa (kuva 13) panostetaan suhteiden luomiseen fysioterapian eri alojen, erilaisten sidosryhmien, terveysviranomaisten, muiden ammattiryhmien ja neuvottelukomiteoiden kanssa. Haasteena on juuri uudistunut fysioterapeuttikoulutus.

Alla olevassa kuvakollaasissa on kokoustunnelmia. Ensimmäisessä kuvassa: Brian Errebo-Jensen (Tanska, vas.), Unnur Pétursdóttir (Islanti), Tiina Mäkinen (Suomi), Fred Hatlebrekke (Norja) ja Stefan Jutterdal (Ruotsi).