17/01/2024

RAI- arviointi auttaa tunnistamaan kuntoutuksen tarpeen

Suomen Fysioterapeuttien webinaarisarja Työelämän hyvät käytännöt jatkui 16.1.2024, jolloin aiheena oli fysioterapeutin rooli RAI- arviointitiedon hyödyntämisessä. Webinaarissa esiteltiin fysioterapeutin roolia Attendon Terapiapalveluiden RAI- toimintamallissa ja kerrottiin Attendo terapiapalveluissa tehdystä kehittämistyöstä. 

Webinaari: Fysioterapeutin rooli RAI- arviointitiedon hyödyntämisessä [16.1.2024].

Vanhuspalvelulaki on edellyttänyt RAI arviointivälineistön käyttöä ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa 1.4.2023 alkaen. RAI:n käyttöaste onkin noussut hyvinvointialueita koskevien velvoitteiden sekä suurten ikäluokkien kasvun myötä. Attendon Terapiapalveluissa on vuodesta 2020 alkaen kehitetty RAI- toimintamallia tukemaan moniammatillista ja laadukasta toimintakyvyn arviointia.

– Moniammatillisesti tuotettua RAI- arviointitietoa hyödynnetään esimerkiksi kuntouttavan arjen luomisessa ja tieto mahdollistaa myös suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan, toteaa Attendo Terapiapalveluiden kuntoutuksen asiantuntija, fysioterapeutti Teemu Kipinä.

RAI:n käyttöä on perusteltua kehittää ja tehostaa esimerkiksi palveluntarpeen arvioinnissa, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä jatkotoimenpiteiden valinnassa. Moniammatillisesti toteutetun RAI- tiedon hyödyntäminen palveluasumisessa ehkäisee toimintakyvyn alentumista ja sairaalahoitoon joutumista. 

Attendo Terapiapalveluissa RAIn käyttöä toimintakyvyn arvioinnissa on lähdetty kehittämään vuonna 2019. Kehittämistyön tarkoituksena oli tuottaa Terapiapalveluille valtakunnallisesti yhtenäinen RAI- arviointivälineistön käyttöön ja palvelutarpeen tunnistamiseen perustuva kuntoutukseen ohjautumisen toimintamalli

– Halusimme keinon tunnistaa kuntoutuksen tarpeessa olevat asukkaat RAI-ohjelmiston tuottaman analyysin perusteella, Kipinä kertoo.

Tutkimuksessa yhdistettiin kirjauskatsaukseen perusteella selvitetyt arkitoimiin vaikuttavat tekijät  RAI- arviointivälineistön kysymysosioihin, mittaritietoihin ja herätteisiin, jolloin saatiin luotua seurantamenetelmä.

Kehittämistyön lopputuloksena meillä on nyt RAISoft -ohjelmiston laatumoduulissa analyysipohjia, joilla tunnistetaan yksiköistä kuntoutusta tarvitsevia asukkaita, Kipinä iloitsee.

Webinaaritallenteelta kuulet miten kehittämistyön jalkauttaminen organisaatioon on onnistunut ja millaista fysioterapia-alan kehittämistyö on käytännössä.

Lue lisää

» Tietoa RAI-järjestelmästä [THL]

 

RAI- arviointi auttaa tunnistamaan kuntoutuksen tarpeen

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti