15/06/2018

Resurssoi oikein – osaamisella on väliä!

Fysioterapia ja kuntouttava hoitotyö eivät ole yksi ja sama asia. Molempia tarvitaan, mutta niitä ei tule sekoittaa keskenään. On tarkoituksenmukaista hyödyntää fysioterapeutteja kuntoutuksessa eikä hoitotyössä, sillä fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija. Paras lopputulos saadaan moniammatillisella yhteistyöllä, mutta vastuiden tulee olla selvät.

– Valitettavasti kentältä kuuluu, että kuntoutuksen tehtäviä siirretään hoitotyön tekijöille. Ja toisaalta fysioterapeuteille on yritetty siirtää esimerkiksi lääkkeiden jakoa. Onhan se työntekijällekin kohtuutonta, jos työtehtävät eivät vastaa omaa koulutusta, toteaa puheenjohtaja Tiina Mäkinen Suomen Fysioterapeutit ry:stä. Tietysti yhteistyötä pitää tehdä. – On tärkeää, että hoitotyössä on kuntouttava työote, mutta se ei voi korvata kuntoutusta, jatkaa Mäkinen.

Tärkeä tavoitteen asettelu

Kuntoutuksessa suunnittelu ja tavoitteen asettelu on tärkeää. Asiakkaan kanssa määritellään tavoitteet ja suunnitelma kuntoutuksen toteuttamiseksi. Edistymistä seurataan esimerkiksi toimintakykymittareita hyödyntäen. Kuntoutus on vaikuttavaa, kun prosessit ovat tarkoituksenmukaiset ja moniammatillista tiimiä hyödynnetään oikein. Näissä esimiestyöllä ja johtamisella on merkittävä rooli.

– On tärkeää, että esimies tuntee eri ammattilaisten ydinosaamisen ja pystyy näin hyödyntämään maksimaalisesti terveydenhuoltoalan ammattilaisten erityisosaamisen asiakkaan parhaaksi, huomauttaa Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n puheenjohtaja Kukka Junno. Tehtävien siirto ammattiryhmien välillä tulee aina olla suunnitelmallista, tarkoituksenmukaista ja onnistuakseen edellyttää hyvää johtamista, täydentää Junno.

Kuntoutusalan asiantuntija vastaa kuntoutuksesta

Terveydenhuollon kentällä on nähtävissä huolestuttavia esimerkkejä siitä, miten kuntoutuksesta ei vastaa eikä sitä toteuta kuntoutusalan ammattihenkilö. Toimimaton kuntoutus kasvattaa kustannuksia ja vääristää vaikuttavuutta. Aina ei myöskään tunneta fysioterapeutin osaamisen laajuutta ja monipuolisuutta. – Esimerkiksi terveyden edistämistä ei aina mielletä fysioterapeutin osaamisalueeksi, vaikka näyttö siitä on vahvaa, painottaa Mäkinen.

Fysioterapiasta, esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuudesta, on runsaasti korkeatasoista tutkimusnäyttöä mm. sepelvaltimotautipotilailla, kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä sekä polven- ja lonkan nivelrikossa. Vahvaa näyttöä on siis sekä ennaltaehkäisystä että sairauksien hoidosta.

Johtamisella on merkitystä

Johtamisella on suuri merkitys työn- ja vastuunjaon määrittelyssä ja toteutuksessa. On tärkeää, että johto tuntee eri ammatit ja ymmärtävät, mitä osaamista kussakin tehtävässä tarvitaan. Asiakkaan toimintakyvyn edistymisen kannalta on tärkeää, että terveydenhuollon resurssit kohdistetaan oikein. Esimerkiksi sote-uudistuksessa palvelurakenteita ja toimintamalleja uudistetaan merkittävästi. Ilman asiaa tuntevia johtajia henkilöstön sitouttaminen ja muutosten onnistunut läpivienti on mahdotonta.

 

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n puheenjohtaja Kukka Junno, puh. 040 507 3648.