15/04/2024

Saatko suoravastaanotosta asianmukaista korvausta?

Hyvinvointialueiden tuoreet palkkaratkaisut, palkkojen harmonisointi sekä helmikuussa hyväksytty uusi SOTE-sopimuksen alainen palkkahinnoittelun liiterakenne ovat samalla nostaneet esiin kysymyksiä suoravastaanottoa tekevien fysioterapeuttien lisäkorvausten tasosta.

Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen muistuttaa, että myös suoravastaanotosta sekä muista mahdollisista tehtävänsiirroista ja laajennetuista tehtävänkuvista saatavien lisäkorvausten määrää tulee tarkistaa säännöllisesti.

– Korvausten tulisi aina olla oikeassa suhteessa alan peruspalkkoihin, Partanen sanoo.

Mikäli palkkaohjelma tai palkkojen harmonisointi nostavat fysioterapeuttien peruspalkkoja, myös korvausten määrää tulee tarkistaa. Muuten käy niin, että laajennetusta työnkuvasta ja lisääntyneestä vastuusta ansaittu korvaus sulaa suhteellisesti liian pieneksi, hän jatkaa.

Suomen Fysioterapeutit linjasi vuonna 2018, että suoravastaanotosta saatavan lisäkorvauksen tulisi olla vähintään 350 euroa kuukaudessa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että suoravastaanoton toteutustavoissa on eri organisaatioiden välillä suurta vaihtelua, joka saattaa vaikuttaa myös maksettavan korvauksen kuukausittaiseen suuruuteen.

Partanen kuitenkin muistuttaa, että korvauksen nykytason pitäisi aina vastata alan yleistä palkkakehitystä sekä elinkustannusindeksin nousua. Suoravastaanottokorvauksen ja muidenkin lisien suuruutta pitäisi siis säännöllisesti tarkistaa siinä missä palkat muutenkin kehittyvät.

Tässäkin asiassa kannattaa itse olla aktiivinen, Partanen ohjeistaa.

Mikäli korvauksen suuruudesta on epäselvyyttä, asia kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä keskusteluun oman esihenkilön kanssa. Tarvittaessa myös luottamusmiehet auttavat paikallisissa neuvotteluissa.

 

Saatko suoravastaanotosta asianmukaista korvausta?

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti