29/08/2019

Selvitä oikeutesi yt-neuvotteluissa

Useat eri työnantajat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ovat tänä vuonna joutuneet järjestämään henkilöstölleen yhteistoimintaneuvotteluja. Syyt ovat useimmiten olleet tuotannos-taloudelliset ja neuvotteluilla tähdätään työvoiman vähentämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa irtisanomisia, lomauttamisia tai osa-aikaistuksia.

Sekä luottamusmiehet että liiton toimihenkilöt ovat apunasi

Mikäli työpaikallasi aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, voit olla yhteydessä liittoon. Saat neuvontaa ja juridista apua sinua askarruttavista asioista sekä neuvotteluiden aikana että niiden jälkeen.

Työpaikalla kannattaa olla yhteydessä yhteystoimintaneuvotteluissa työntekijöitä edustavaan luottamusmieheen tai -valtuutettuun. On hyvä myös osallistua henkilöstölle mahdollisesti järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin. Tilanteesta kannattaa puhua yhdessä työkavereiden kanssa ja siten tukea toisianne työpaikalla.

Palkanalennusta ei tule hyväksyä suoraan

Työnantaja saattaa esittää työvoiman vähentämisen sijaan tai sen lisäksi muutoksia työsuhteen ehtoihin (esim. palkanalennuksia). Palkan alentamiselle on kuitenkin laissa tarkemmat vaatimukset kuin irtisanomiselle. Työnantajan kanssa on erittäin tärkeää viestiä kirjallisesti mahdollisiin muutoksiin liittyen.

Jos työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta tai palkanalennuspaperia allekirjoitettavaksi, älä allekirjoita heti, vaan pyydä työnantajan esitys kirjallisesti tutustuttavaksi ja ota yhteyttä liittoon ja luottamusmieheesi. Mikäli työnantaja painostaa hyväksymään muutokset, pyydä mahdolliset seuraukset myöskin kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Ilmoita työnantajalle kirjallisesti, että olet edelleen käytettävissä työhön, eli et kieltäydy työstä, mutta et allekirjoita uutta työsopimusta tai työsuhteen huononnusta ennen asian laillisuuden tarkistamista.