12/02/2024

Sopijajärjestöt hyväksyivät SOTE-sopimuksen palkkaliitteet

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta, eli SOTE-sopimuksesta. Henkilömäärältään Suomen suurimman työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.


» KT: SOTE-sopimuksen uudet palkkahinnoitteluliitteet 2024


Nyt saavutettu neuvottelutulos muodostaa sote-alalle uusia palkkaryhmiä. Aiemmin voimassa ollut liiterakenne kumotaan 1.2.2024 lukien ja tilalle tulevat uudet hinnoitteluliitteet.

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä neuvotteluissa edustaneen JUKO:n väliaikainen toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen korostaa, että nyt aikaansaadut muutokset lisäävät mahdollisuuksia huomioida nykyistä paremmin erilaiset roolit ja vastuut henkilöstön palkkauksessa. Se vahvistaa myös alojen pito- ja vetovoimaa.

Tehtävät viiteen eri liitteeseen

SOTE-sopimuksen uudet raamit pitävät sisällään alla lueteltuun viiteen palkkausliitteeseen jakautuvat tehtäväkokonaisuudet, joiden sisällä on palkkaryhmiä. Palkkaryhmien perusteella määritellään lähes kaikille suurille ammattiryhmille peruspalkat, eli palkka, joka vähintään on maksettava. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

  1. Johto- ja esihenkilötehtävät
  2. Erityisasiantuntijatehtävät
  3. Asiantuntijatehtävät
  4. Ammattitehtävät
  5. Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät

Fysioterapeutit sijoittuvat uudessa rakenteessa asiantuntijatehtävien liitteelle 3. Sen sisällä fysioterapeutit ovat hinnoittelukohdissa ”terveydenhuollon asiantuntijatehtävät” ja ”terveydenhuollon vaativat asiantuntijatehtävät”.

Kuntoutusalojen asema vaatii edelleen kehittämistä

Suomen Fysioterapeutit teki neuvotteluvaiheessa tiivistä yhteistyötä JUKO:n neuvottelijoiden kanssa, jotta kuntoutus- ja terapiatyötä tekevät ammattiryhmät olisi saatu kokonaan omaksi hinnoittelukohdakseen. Se olisi edesauttanut fysioterapeuttien tehtävän vaativuuden erityistekijöiden parempaa tunnistamista, kertoo liiton erityisasiantuntija Katri Partanen.

–Valitettavasti emme saaneet tätä toteutettua, koska emme saaneet tavoitteellemme muiden neuvottelujärjestöjen tukea, Partanen harmittelee.

Tästä on silti hyvä jatkaa vaikuttamistyötä. Meillä on vielä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa palkkaukseen ja sen oikeudenmukaisempaan kehittämiseen neuvotteluiden seuraavassa vaiheessa.

Seuraavaksi neuvotellaan euroista

Seuraavaksi neuvotteluissa nostetaan pöydälle eri palkkaryhmien palkkatasot. Ne määritellään eri tehtävissä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisistä, joita voidaan maksaa tietyistä lisätehtävistä. Uusi valtakunnallinen järjestelmä korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät.

Neuvottelijat arvioivat seuraavan vaiheen valmistuvan vuoden kuluessa.

Nyt käydyt neuvottelut perustuvat vuoden 2022 työmarkkinaratkaisuun, jossa SOTE-sopimukseen määriteltiin monivuotinen palkkaohjelma. Sen tarkoituksena on tukea palkkausjärjestelmän kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista.

Nyt hyväksyttyyn ratkaisuun on käytetty palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

 


JUKOa SOTE-neuvotteluissa edustavat Jouni Vattulainen, Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen ja Terveydenhoitajaliiton neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen.

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat

  • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  • Neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer)
  • Neuvottelujärjestö JAU (JHL, Jyty)

 

Sopijajärjestöt hyväksyivät SOTE-sopimuksen palkkaliitteet

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti