21/02/2022

SOTE-neuvottelun osapuolet jatkoivat keskustelua joustavasta ruokailusta

SOTE-sopimuksen neuvottelut jatkuivat maanantaina 21. helmikuuta. Neuvottelun osapuolet keskustelivat työaikana tapahtuvan joustavan ruokailun sallimisesta kaikissa työaikamuodoissa.

Asiaa on työstänyt SOTE-neuvottelujen työaikatyöryhmä, joka jatkaa myös muiden työaikamääräyksiin liittyvien tavoitteiden käsittelyä.

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä neuvotteluissa edustavan JUKOn neuvottelupäällikön Jouni Vattulaisen mukaan neuvottelijoilla on yhteinen tahtotila saada joustavan ruokailun asia ratkaistua, jotta saadaan vähennettyä siihen liittyviä paikallisia erimielisyyksiä.

Esillä on useita ratkaisuvaihtoehtoja, mutta yhteisen mallin löytäminen on haastavaa, Vattulainen sanoo.

Lisää työhyvinvointia

JUKOn tavoitteena on, että työntekijät voivat valita halutessaan joutuisan ruokailun kaikissa työaikamuodoissa.

–Yleis- ja toimistotyöajalla tehtävässä työssä päivittäinen lepoaika, eli 30 minuutin ruokatauko, on työntekijän omaa aikaa. Silti työnantaja saattaa sinäkin aikana velvoittaa hoitamaan työasioita tai seuraamaan työpuhelinta. Tämä pidentää työntekijän työhön sidottua aikaa, Vattulainen kertoo.

Sen sijaan jaksotyössä on käytössä joutuisa ruokailu työajalla. Ruokailu kestää enintään 15–20 minuuttia, eikä se pidennä työhön sidottua aikaa.

Työntekijän mahdollisuus valita ruokailumuoto edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Muutos ei myöskään lisää työnantajan kustannuksia vaan pikemminkin päinvastoin, Vattulainen sanoo.

SOTE-sopimuksen neuvottelut jatkuvat torstaina 24. helmikuuta.