07/10/2022

SOTE-sopimus: Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen

Hoitajajärjestöjen 3.10.2022 hyväksymän sovintoehdotuksen myötä Sote ry (Tehy ja Super) hyväksyy sellaisenaan JUKOn, Julkisen alan unioni JAUn (JHL ja Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n jo kesäkuun alussa tekemän uuden työ- ja virkaehtosopimuskokonaisuuden palkankorotuksineen, palkkaohjelmineen ja työehtomuutoksineen. Sovintoratkaisu koskee SOTE-sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä ja sitä sovelletaan myös JUKOn ja JAUn jäsenkuntaan.

Sovintoehdotuksen hyväksymisen myötä Sote ry palaa samalla takaisin pääsopijajärjestöjen joukkoon sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiseen pääneuvotteluryhmään.

Asia on viime päivinä ollut esillä eri medioissa ja sen ympärillä liikkuu myös runsaasti virheellistä tietoa. Neuvottelut JUKOn, JAUn ja KT:n kesken jatkuvat edelleen ja JUKOssa arvioidaan nyt, miten hoitajaliittojen tekemä uusi sopimus mahdollisesti vaikuttaa kesäkuussa sovittuun ja onko asian tiimoilta yleisesti jatkoneuvottelun tarvetta. Tiedotamme asiasta lisää sitä mukaan, kun viimeistely etenee.

Kesäkuisen sopimuksen ydinkohdat viestimme jäsenistölle jo 8.6.2022 ja voit palata niihin täältä.

Se 6 prosenttia – palkkaharmonisointi ja palkkausjärjestelmäuudistus

Sote ry:n ja KT:n nyt tekemässä sopimuksessa on arvioitu hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnista ja palkkausjärjestelmäuudistuksesta (OSVA-tasopalkkamalli) aiheutuva kustannus 6 prosentin suuruiseksi laskettuna SOTE-sopimuksen piirissä olevien palkkasummasta.

Palkkaharmonisointi on lakisääteinen velvollisuus: työnantajan on tehtävä se riippumatta nyt sovitusta, kun eri työnantajien palveluksesta siirtyy henkilöstöä saman hyvinvointialueen palvelukseen. Työnantajalle voi syntyä velvoite yhdenmukaistaa palkkoja myös, kun palkkausjärjestelmän uudistamisen seurauksena joidenkin samaa työtä tekevien palkka jää alle uuden palkkausjärjestelmän mukaisen vähimmäispalkan.

Sopimuksessa 6 prosentin arvioon perustuva palkkaharmonisoinnin kustannus jakautuu vuosittain:

  • 1,5 prosenttia 1.6.2022
  • 2,5 prosenttia 1.10.2024
  • 2,0 prosenttia 1.6.2025

Palkkojen harmonisoinnin kustannus voi olla suurempi kuin 6 prosenttia, eikä Sote ry:n ja KT:n sopimus voi leikata mahdollisia 6 prosenttia ylittäviä kustannuksia. Työnantajien lakisääteinen velvollisuus palkkojen yhdenmukaistamiseen ei riipu nyt sovitusta.

Jos palkkaharmonisoinnille ei ole tarvetta tai jos sen kustannukset jäävät alle 6 prosentin, erä tulee maksuun joka tapauksessa paikallisena eränä ja viime kädessä työnantajan päättämällä tavalla. JUKO ja JAU osallistuvat paikallisiin neuvotteluihin.

Muut muutokset

Muiden tekstikysymysten, kuten joutuisan ruokailun ja Covid-tuen kohdentumisen osalta tilannetta ja lisäneuvotteluiden tarvetta kartoitetaan vielä. Joutuisa ruokailu on toteutumassa yleistyöajassa 6.3.2023 lukien, mutta esimerkiksi sen suhdetta muihin työaikamuotoihin selvitetään. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.