26/10/2023

Soterin tulo sulkee Valviran sähköisen asioinnin joulukuuksi

Aluehallintoviraston tammikuussa avautuva Soteri-rekisteri sähköistää terveydenhuoltoalan lupa- ja rekisteröintiprosessit 1.1.2024 voimaan astuvan sote-valvontalain mukaisesti.

Rekisteriin kootaan jatkossa perustiedot kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – yksityiset heti vuoden vaihteesta alkaen ja julkiset pidemmän siirtymäajan puitteissa. Myös toiminimiyrittäjät katsotaan jatkossa yksityisiksi palveluntuottajiksi ja heiltä edellytetään rekisteröitymistä Soteriin.

Tekninen muutostyö joulukuun aikana

Valvira ja aluehallintovirastot siirtävät kaikki voimassa olevat luvat ja rekisteritiedot nykyisestä Valveri-rekisteristä Soteriin joulukuun aikana. Muutostyöstä johtuen Valviran sähköinen asiointi on joulukuun ajan suljettuna, eivätkä asiakkaat voi sinä aikana tehdä lupahakemuksia tai rekisteröityä. Uusi Soterin sähköinen asiointi aukeaa tammikuussa 2024.

Lisäksi on syytä huomioida, että vuoden 2023 aikana vireille laitetut ilmoitukset toiminnan aloittamisesta eivät välttämättä ehdi lupaviranomaisen käsittelyyn nykylainsäädännön puitteissa. Itsenäinen ammatinharjoittaja saa kuitenkin aloittaa toimintansa suunnitellusti ennen rekisteröinnin tekemistä.

Varmista rekisteritietojesi ajantasaisuus

AVI kehottaa jo entuudestaan rekisterissä olevia palveluntuottajia tarkistamaan, että nykyisessä Valveri-rekisterissä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Voit tarkistaa tietosi Valviran sähköisessä asioinnissa (huomioi edellä mainittu joulukuun sulkuaika!).

Palveluntuottajan yritystiedoissa hyödynnetään jatkossa Yritystietojärjestelmän (YTJ) tietoja, joten pidäthän yrityksesi tiedot ajan tasalla myös YTJ-palvelussa.

Osallistu webinaariin!

Valvira ja AVI järjestävät aiheesta kaksi webinaari 24.11. ja 1.12., jotka on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Webinaarit ovat samansisältöisiä, mutta joulukuussa mukana on myös ruotsinkielinen osio.

Suosittelemme osallistumista, jotta saat kattavat tiedot uudesta rekisteristä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

Lue lisää:
» https://valvira.fi/-/webinaarit-24.11.-ja-1.12.-valvontalain-mukaiset-uudet-rekisterointiprosessit-ja-soteri

Kuva: Stokkete/Adobe Stock