11/05/2022

Sovintoehdotuksen palkkaohjelma koko kunta-alalle oli oikea askel – ”Valitettavaa, ettei sovintoa syntynyt”

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei saatu edelleenkään ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta puolenpäivän määräaikaan mennessä keskiviikkona 11. toukokuuta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO olisi ollut valmis ehdotuksen läpimenoon.

Suomen Fysioterapeuttien hallinto olisi myös hyväksynyt annetun sovintoehdotuksen. Ehdotus sisälsi  kannaltamme keskeisen palkkaohjelman sekä kunta-alan näkökulmasta normaalia paremmat vuotuiset yleiskorotukset seuraavien kolmen vuoden ajalle.

Tarjottu sovintoehdotus oli tilanteeseen nähden hyvä kompromissi, vaikka kaikkia tavoitteita ei olisikaan saavutettu, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

On valitettavaa, että kaikki osapuolet eivät hyväksyneet esitystä, koska hoitajajärjestöt pyrkivät ratkaisemaan hoitajapulaa työehtosopimusten kautta, hän jatkaa.

Yhteinen kehittäminen olennaista

Myös JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää valitettavana, ettei nyt syntynyt kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

Sovintoehdotus palkkaohjelmineen teki selkeästi näkyväksi koko kunta-alan työn ansaitseman arvostuksen ja palveluketjujen kaikkien työntekijöiden merkityksen. Se ei asettanut ketään vastakkain, vaan olisi tukenut työpaikkojen yhteistä kehittämistä. Tämä on olennaista, sillä kuntatyötä tehdään yhdessä ja hyvinvointialueille siirrytään yhdessä, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan kunta-alan on päästävä viimein kuromaan kiinni palkkaliukumien puuttumisen aiheuttama ansiokehityksen takamatka. Sovittelulautakunnan sovintoehdotus sisälsi viisivuotisen palkkaohjelman, jonka vaikutus olisi ollut yhteensä viisi prosenttia.

JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mukaan palkkaohjelma kuntasektorin kaikille kuudelle sopimusalalle oli JUKOlle neuvotteluissa kynnyskysymys.

Palkkaohjelma mahdollistaa matalan palkkatason korjaamisen ja sovittelulautakunnan ehdotus olisikin tältä osin vastannut JUKOn tavoitteita.

Tilanne jää nyt avoimeksi

Sovittelulautakunta esitti kunta-alalle kolmivuotista sopimusta ja kuluvan vuoden yleiskorotukseksi 2:ta prosenttia jokaiselle sopimusten piirissä olevalle työntekijälle. Enintään 2 300 euron kuukausipalkkoihin olisi toteutettu vähintään 46 euron korotus.

Vuosien saatossa syntyneeseen kuntapalkansaajien ansiokehityksen takamatkaan olisi tuonut helpotusta myös muiden alojen palkankorotukset ylittävä 0,5 prosentin suuruinen keskitetty järjestelyerä, kertoo Löfgren.

Kunta-alan neuvottelujen jatko on nyt toistaiseksi avoinna.

Vaikka kolme osapuolta neljästä nyt hyväksyi annetun sovintoehdotuksen, tämä päätös ei sido enää ketään, Löfgren toteaa.