27/05/2019

STM hyväksyi työfysioterapeuttien suoravastaanotot

Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunta päätti 28.3.2019, että työterveyshuollossa voidaan jatkossa toteuttaa työfysioterapeutin suoravastaanottoa. Työterveyshuoltolaista poiketen työterveyshuollon asiakas pääsee tällöin tuki- ja liikuntaelinongelmissa lääkärikäynnin sijaan ensikäynnille työfysioterapeutille ilman erillistä lähetettä tai työterveyshuollon ammattihenkilön tarvearvioita.

Viime vuonna liitto teki laajan selvityksen fysioterapeuttien suoravastaanottojen nykytilasta Suomessa. Sen mukaan perusterveydenhuollossa suoravastaanottotoiminta toteutuu lähes valtakunnallisesti. –On hienoa, että jatkossa asiakkaat pääsevät suoraan myös työfysioterapeutin vastaanotolle työterveyshuollossa, toteaa Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Suomen Fysioterapeutit ja Työfysioterapeutit ry ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä STM:n kanssa edistääkseen työfysioterapeuttien asemaa työterveyshuollossa. Liiton nimeämänä edustajana työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämisjaostossa on toiminut erityisasiantuntija Johanna Koroma. –Päätös oli toivottu, sillä olemme jo pitkään edistäneet tätä asiaa, iloitsee Koroma.

Voidakseen toteuttaa suoravastaanottotoimintaa, työfysioterapeutin tulee toimia osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä ja hankkia itselleen lisäkoulutusta riittävän osaamisen varmistamiseksi. Tarkempaa tietoa koulutustarpeesta löytyy Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Fysiatriyhdistyksen yhteistyössä julkaisemasta Fysioterapeutin TULE-suoravastaanottosuosituksesta (2017).

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on myös tulossa ohjeistusta toimintamallin käyttöönotosta. Tämä saattaa kuitenkin ajoittua vasta syksyyn.