07/03/2023

STM ohjeistaa sote-henkilöstön tehtävänjakoa 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan ohjetta ammattihenkilölainsäädännön soveltamiseen. Lausuntokierroksella oleva ohje keskittyy hoitoalan ongelmiin, mutta ei tunnista lainkaan fysioterapeuttien ja muiden kuntoutusalan ammattilaisten laajamittaista käyttöä perushoidossa. Ohjeistuksen tulisi keskittyä vahvemmin henkilöstön osaamisen tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohjetta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja tehtävien jakoon liittyvien toimintamallien kehittämiseksi. 

Ohje on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää poikkihallinnollista strategista ohjelmaa sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ohjelman visiona on hyvinvoiva ja osaava ammattilainen oikeassa paikassa oikealla osaamisella.  

Ohjelma vaatii hoitoalan rajat ylittävää laajennusta

Ministeriön mukaan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi henkilöstöresursseja tulee kohdentaa siten, että työnjaolla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin hyödyntäen kaikkien työntekijäryhmien ammatillista osaamista. Ministeriö pitää tärkeänä, että työnjaon ja tehtävärakenteen kehittämisessä sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan kunkin ammattiryhmän koulutusta vastaaviin tehtäviin.  

Ministeriön tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Strateginen ja poikkihallinnollinen ohjelma on tarpeen, samoin ohje ammattihenkilölainsäädännön soveltamiseksi. Valmistelutyössä on valitettavasti keskitytty lähinnä hoitoalan ongelmiin, eikä muiden sote-alojen työskentelyn tarkoituksenmukaisuuteen ole juurikaan otettu kantaa.

Lausuntokierroksella 8.3. saakka oleva ohje on hyvistä tavoitteistaan huolimatta sisällöltään riittämätön ja alleviivaa tarpeettomasti työnantajien työnjohto-oikeutta.  

Perushoito ei kuulu fysioterapeutin työhön

Olemme esittäneet ministeriölle syvän huolen sote-kentällä vallitsevasta käytännöstä, jossa fysioterapeutteja käytetään ja rekrytoidaan toistuvasti ja laajamittaisesti kuntoutuksen sijaan perushoitoon. Liiton tekemän kyselyn perusteella yli kolmannes fysioterapeuteista joutuu tekemään oman työnsä sijaan perushoitoa. 

Vallalla oleva käytäntö heikentää etenkin ikääntyneiden ja sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa olevien kuntoutusta. Kuntoutuksen asema sote-palveluissa on jo pitkään ollut huono ja ilmiö fysioterapeuttien käyttämisestä hoitotyössä on vanha. Käytäntö ajaa fysioterapeutteja pois etenkin ikääntyneiden kuntoutuksesta, joka on yksi lähivuosikymmenien tärkeimmistä kehittämiskohteista. 

Valmisteltu ohjeistus ei myöskään ohjaa tai kannusta riittävästi tehtävänsiirtoihin korkeakoulutettujen sote-ammattilaisten välillä. Esimerkiksi tehtävänsiirrot lääkäriltä fysioterapeutille tule-asiakkaiden suoravastaanottotoiminnan mahdollistamiseksi tai työnjaon tehostaminen päivystyksessä jäävät kokonaan puuttumaan. Korkeakoulutetun sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen näkyy nyt valmistellussa ohjeistuksessa valitettavan ohuesti. 

Olemme ehdottaneet ministeriölle nyt valmistellun ohjeistuksen täydentämistä siten, että siinä otetaan kantaa tehtävänsiirtojen tarkoituksenmukaisuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja vaikutuksien arvioimiseen työn veto- ja pitovoiman näkökulmasta.  

» Tutustu ohjeeseen lausuntopalvelussa

» Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan tästä

» Lue STM:n uutinen aiheesta täältä

STM ohjeistaa sote-henkilöstön tehtävänjakoa 

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti